Nyhetsarkiv

Ansök om bidrag till kulturarvsarbete

Fram till den 25 september 2017 har du möjlighet att ansöka om bidrag till kulturarvsarbete. Det övergripande ändamålet med bidraget är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Under 2017 fördelar Riksantikvarieämbetet totalt 16 miljoner till kulturarvsarbete. Av det totala beloppet har 8 miljoner fördelats till arbetslivsmuseer. Nu fördelar vi de resterande 8 miljonerna. Bidraget ges till särskilda insatser (i form av projektbidrag) som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Bidraget fördelas i enlighet med förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete, som ersätter den tidigare förordningen om bidrag till arbetslivsmuseer. Den nya förordningen innebär att bidrag kan sökas inte bara av arbetslivsmuseer, utan även av hembygdsmuseer och andra ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla fysiska och immateriella kulturhistoriska värden. Tanken med det breddade bidraget är att stärka den ideella sektorns roll i kulturarvsarbetet.

Vi ser gärna ansökningar som främjar delaktighet och engagemang i kulturarvsarbetet. I den här ansökningsomgången kommer vi i första hand att prioritera följande tre områden:

  • grupper som tidigare inte har haft möjlighet att söka
  • insatser som rör det immateriella kulturarvet
  • de nationella minoriteternas kulturarv

Läs mer här om bidraget och hur man ansöker.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: