Nyheter

Dags för centrala museer att söka bidrag för forskning och utveckling

Årets utlysning är nu öppen. Bidraget är i första hand avsett för forskning relaterad till museernas samlingar och kan bara sökas av de centrala statliga museerna. Det finns cirka 2,5 miljoner kronor för nya projekt 2018. Sista ansökningsdag är den 14 mars.

Forskningsinsatserna i projekten ska utföras eller ledas av disputerade forskare. Lokal eller regional medfinansiering eller finansiering från andra forskningsfinansiärer stärker ansökan. Nya projekt kan endast vara ettåriga. Fortsättningsprojekt söker enligt tidigare inlämnade projektplaner.

Ansökan till Riksantikvarieämbetet

Från och med i år är det till Riksantikvarieämbetet som ansökan ska göras och det är också Riksantikvarieämbetet som sedan bedömer och fördelar bidraget. Tidigare hanterades detta av Kulturrådet. I slutet av maj meddelas vilka projekt som beviljas bidrag.

Sedan tidigare fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till forskning och utveckling  genom anslag 1:4 Forskningsinsatser inom kulturområdet. Denna utlysning sker i maj.

För mer information om bidraget för centrala museer och hur du ansöker, besök: www.raa.se/fou

De centrala museerna är:

 • Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes)
 • Moderna museet
 • Nationalmuseum
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer inkl. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
 • Statens maritima museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk
 • Stiftelsen Arbetets museum
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Tekniska museet

 

 

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: