Nyheter
Översvämning vid Lingheds sågverk. Foto: ( PDM)

Varning för vår!

Våren är här – och med den en ökad risk för både översvämningar och gräsbränder. En snörik vinter följd av en drastisk temperaturökning gör att vårfloden kan bli kraftig på flera håll i landet, varnar SMHI. Det finns därför anledning att säkerställa att kulturhistoriska byggnader och föremål inte skadas.

Några tips innan det blir en översvämning

 • Ta reda på om museet eller byggnaden ligger i ett översvämningshotat område. Kommunen och länsstyrelsen har information om detta.
 • Följ SMHI:s vädervarningar för området.
 • Passa på att rensa dagvattenbrunnar från skräp, snö och is för att minska risken för översvämningar. Se också över dräneringssystemet.
 • Kontrollera ledningar och tätskikt i huset samt vatten och avloppsledningar.
 • Förvara inga museiföremål eller andra känsliga och värdefulla saker på golvet.

Om ditt område drabbas av en översvämning

 • Gör kontroller i byggnaden. Gå runt och titta så en vattenskada kan upptäcks tidigt.
 • Ta gärna en extra kontroll på klimatmätningarna.
 • Överväg om det behövs ett fuktlarm i byggnaden.
 • Gör en extra kontroll att inga museiföremål ligger direkt på golvet.

Om museet har fått en vattenskada

 • Åtgärda vattenläckan eller led bort vattnet.
 • Se till att begränsa skadan, genom att exempelvis plasta in torra delar och flytta torrt material till torra utrymmen.
 • Börja sanera och torka så fort som möjligt. Det gör man genom att sprida ut det fuktiga materialet och vädra och/eller avfukta luften. Visst material kan vara ide att frysa i väntan på hjälp på expertis.
 • Kontakta en konservator för råd om hur man bäst torkar känsligt material.

I snöfria delar av Sverige är det nu gräsbrandsrisk. Ha därför även koll på gräsbrandsrisken i området och eventuellt eldningsförbud.

Läs mer om översvämning

Om vårfloden 2018 på Krisinformation.se

Risk för stor vårflod i år – Krisinfobloggen

Skydda ditt hus mot övesvämning – DinSäkerhet.se

Översvämning – Krisinformation.se

Läs mer om gräsbrand

Gräs- och skogsbrand – Krisinformation.se

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: