Nyhetsarkiv
Bo Ulfhielm, arkeolog på Gävleborgs museum, tillsammans med Riksantikvarieämbetets Sara Norrehed, på plats i labbet. Foto: ( CC0)

Vårpremiär för gästkollegor på Kulturarvslaboratoriet

På Riksantikvarieämbetet i Visby finns Kulturarvslaboratoriet som är specialanpassat för kulturmiljövårdens och museernas behov. Här finns en mängd olika typer av instrument och utrustning för konserveringsvetenskapligt arbete.

I mitten av mars fick Kulturarvslaboratoriet besök från Vasamuseet. Intendent Kristin Ytterborg tog med ett textilfragment som hittats på regalskeppet Vasas övre batteridäck. Sedan var det Gävleborgs länsmuseums tur att undersöka samiska föremål från Järvsö.

Fragmentet från Vasa undersöktes under tre dagar och syftet med undersökningarna var bland annat att få kunskap om fragmentets textilteknologiska egenskaper; vilket material det är tillverkat av, vilka färgpigment det innehåller, den kemiska sammansättningen och hur väven är uppbyggd. Resultaten pekar på att fragmentet inte är av senare datum utan kan vara gammalt. Nu ska Vasamuseet utvärdera resultaten och fatta beslut om hur de ska gå vidare med fragmentet. Eventuellt kommer ytterligare undersökningar att göras för att komma närmare svaret på frågan om fragmentets ursprung.

Den tekniska undersökningen av textilfragmentet som hittades på Vasa omfattade bland annat väv, fibrer och bemålningsskikt. Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

 

På Gävleborgs länsmuseum pågår bland annat arbete med det samiska kulturarvet. I slutet av mars anlände en av deras arkeologer till Kulturarvslaboratoriet i Visby för att analysera några föremål från förra sommarens utgrävning på ett sockenlappboställe utanför Järvsö i Hälsingland.

Metallhänget som tros ha suttit på en trumma var gjord av mässing.Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

 

Sockenlappar kallades de samer i mellansverige och södra norrland som på 1700- och 1800 talen tvingades bli bofasta och istället fick en slags anställning i socknarna. De anlitades för bland annat hästslakt, rovdjursjakt och hantverk och bedrev ofta småskalig renskötsel. Föremålen som undersöktes är ett hänge, som troligen suttit på en trumma, och ett litet ”nystan” av metalltråd. Eftersom samiskt hantverk bland annat förknippas med tenntrådsbroderi ville man ha svar på vilket material föremålen var tillverkade i. Man kunde även urskilja det fina mönster som pryder hänget då röntgen gör det möjligt att se igenom täckande lager.

Ett stort antal gästkollegor har besökt Kulturarvslaboratoriet i Visby för att genomföra olika slags projekt. Här kan du läsa korta sammanfattningar av dem.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: