Tidigare gästkollegor

Gästkollegor 2016

Sedan 2013 har ett flertal gästkollegor besökt Kulturvårdslaboratoriet i Visby och här utfört naturvetenskapliga analyser på en stor variation av medhavt provmaterial. Här kan du läsa mer om frågeställningarna och projekten som har genomförts under 2016.
Kungliga Operan, Hovkapellet – Ytskiktsanalys på pukor. Ett antal pukor undersöktes för att skapa en bättre förståelse för hur färg och annan ytbeläggning applicerats på instrumenten. Instrumenten ingår i en levande samling där lagningar, kompletteringar och även reproduktioner kan behöva utföras eller tillverkas, varför information om hur ytskikten är utförda behövs för samlingens förvaltning. Färgprov undersöktes med hjälp av ljusmikroskopi, SEM-EDS och FTIR och visade på olika, relativt komplicerade, ytbehandlingar och färglager.

Svenska kyrkan – Samfälligheten Gotlands kyrkor – Färganalys på Bysantinsk väggmåleri. Pigmentanalys på den murala madonnabilden i Mästerby kyrka, Gotland, daterat till sekelskiftet 1100-1200. Analyserna utfördes in situ med μXRF i syfte att förstå skillnaden mellan originalmåleri och retuscher. Några originalpigment identifierades vilket gör att kunskapen om Bysantinska målningarna på Gotland har ökat. Dessutom kunde några moderna pigment påvisas som inte fanns under tiden av det ursprungliga måleriet. Analysarbetet kommer att följas upp med små mikroprover som ska analyseras med SEM-EDS och eventuellt ljusmikroskopi för att få information som är inte möjlig att uppnå med XRF-spektroskopi.

Länsstyrelsen Gotland – undersökning av ett arkeologiskt hornföremål – Ett nyfunnet arkeologiskt föremål tillverkat av kronhjortshorn undersöktes för att försöka fastställa om det kunde vara en del av ett musikinstrument. Detta var ett kort projekt som utfördes under en halv dag. Med hjälp av röntgen och mikroskop kunde man konstatera att föremålet inte varit ihåligt vilket man förväntat om det varit en del av ett blåsinstrument.

Moderna Museet – Röntgenundersökning och analys av Rauschenbergs ”Monogram”. Det här gästkollegeprojektet utfördes inför en kommande turné på internationella museer. Analyserna utfördes med hjälp av digital röntgen, µXRF och microfading. Röntenbilderna kunde påvisa några mindre allvarliga strukturella svagheter som det tidigare enbart fanns rykten om. µXRF-analyserna gav information om låga förekomster av arsenik i preparatet (geten), samt mer information om färgerna som konstverket bemålats med. Microfadern användes för att utröna ljuskänsligheten hos dessa färger. Läs mer på K-blogg.

Världskulturmuseet i Göteborg – Paracastextilierna. Fortsatt undersökning av 2000 år gamla textilier från Paracashalvön i Peru. Läs mer på K-blogg.

Röhsska museet – Undersökning av buddahstatyer. Röntgen och grundämnesanalys av buddahstatyer för att undersöka hur de har tillverkats och i vilket material. Undersökningarna ska användas som underlag till vård, konservering och långsiktig förvaltning. Läs mer på Röhsska museets hemsida.

Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum – Samiska trummor – Fortsatt undersökning av samiska trummor, delvis bemålade med tecken. Syftet är att dokumentera trummorna och ta reda på hur känsliga de är för blekning.

Alingsås museum – Undersökning av Tsantsa. Undersökning av en så kallad Tsantsa, ett förkrymt huvud, för att ta reda på om det är äkta eller inte. Syftet är också att ta reda på om det kan vara hälsskadligt att hantera.

Gästkollegor 2015Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Gästkollegor 2015

Sedan 2013 har ett flertal gästkollegor besökt Kulturvårdslaboratoriet i Visby och här utfört naturvetenskapliga analyser på en stor variation av medhavt provmaterial. Här kan du läsa mer om frågeställningarna och projekten som har genomförts under 2015.
Nationalmuseum – Frysning utan plast Frysning är en välbeprövad metod för skadedjurbekämpning. Traditionellt plastas föremålen som ska frysas in för att skydda mot kondens och uttorkning. I det här projektet undersöks om inplastning verkligen har en skyddande effekt med förhoppning om att kunna minska mängden plast och förbättra metoden ur ett tids- och miljöperspektiv.

Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum Samiska trummor är mycket gamla föremål som består av ömtåligt material. Dessutom är trumskinnen bemålade med symboler i ett rött pigment. Gästkollegan i detta projekt ville få reda på om symbolerna riskerar att försvinna på grund av blekning, samt om det gick att dokumentera symboler som idag inte är synliga med blotta ögat.

Skoklosters Slott Karl XIV Johans häst Andalous stoppades upp efter sin död som belöning. Idag är intresset stort bland europeiska museer att låna hästen till utställningar. Gästkollegorna i det här projektet ville veta mer om hästens inre konstruktion utan att sprätta upp de historiska stygnen, något som var möjligt med vår mobila röntgenutrustning.

Länsstyrelsen Gotland Rengöring och tolkning av silvermynt. Ett antal mynt från Staledepån har undersökts med svepelektronmikroskop för att se om rengöring med ultraljud skadar den korroderade metallens struktur. För att tydliggöra informationen på mynten, utan att avlägsna korrosionen som annars döljer ytan, testades också avbildning med högupplöst digitalröntgen.

Lunds universitets historiska museum – Undersökning av legering, stämplar och niello. Metallanalyser har utförts för att undersöka proveniens och hypoteser om tillverkning vid olika verkstäder. Fynden som undersökts är delar av Sösdalafynden, bestående av ryttarutrustning från folkvandringstid. Legering, metoden för framställning av niello och stämpelornamentiken har analyserats med ett antal olika analysmetoder.

Svenska kyrkan i Uppsala, Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé – Färgförändringar i genomfärgat glas i Uppsala domkyrkans fönster. Vid konservering i Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé har det uppmärksammats färgförändringar i det genomfärgade glaset i Sonens fönster i Uppsala domkyrka. UV-strålning kan vara orsaken till färgförändringen. Undersökningar av materialsammansättningen och µXRF vid Kulturvårdslaboratoriet visade att glasmassan innehöll mangan. För att få ett bättre underlag för hur glasfönstret kan bevaras mättes ljushärdigheten hos färgen genom artificiell ljusåldring på prov från glaset. Färgförändringen har sedan bestämts med hjälp av spektrofotometri.

Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum och Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna – Pilspetsar från nya arkeologiska fynd. Nya arkeologiska artefakter har kommit i dagen på grund av ökad glaciärsmältning. Gästkollegor har undersökt nyfunna pilspetsar för att med hjälp av Kulturvårdslaboratoriets naturvetenskapliga utrustning få fram ny information om konstruktion och tillverkning.

Uppsala universitet Campus Gotland – Två projekt kring identifikation av material och teknik. Universitetet bedriver forskning inom konserveringsvetenskap och har lagt delar av forskningen vid Kulturvårdslaboratoriet som Gästkollega. För att få reda på mer om material och teknik genomförs studier i färgarkeologi på medeltida kyrkliga skulpturer samt undersökningar av asiatiska lackarbeten.

Studio Västsvensk Konservering – Bevarande av kompositmaterial. En student från Sorbonne-universitetet i Paris har utfört delar av sin praktik på master-nivå vid Kulturvårdslaboratoriet. I projektet undersöktes hur kompositmaterial kan bevaras i syrefri miljö och kontrollerad RH.

Vasamuseet – Undersökning av eventuella färgspår på inredningsdetaljer. Färgskiktsspår på skeppet Vasa har tidigare undersökts utvändigt, men inga analyser har utförts interiört. Gästkollegor från Vasamuseet har nu undersökt eventuella färgspår på inredningsdetaljer i syfte att förstå och kanske rekonstruera en mer färggrann bild av skeppets interiör.

Nationalmuseum – Dokumentation av ytstruktur på pastellmåleri. I ett samarbete genomfördes röntgen- och RTI-undersökningar i syfte att dokumentera ytstrykturen och uppbyggnaden av färgskikten hos ett flertal pasteller. Analyserna gav ett nytt underlag för beslut kring vidare konservering och bevarande av dessa ömtåliga målningar.

Svenska kyrkan – Samfälligheten Gotlands kyrkor – Färganalys på Bysantinsk väggmåleri. Pigmentanalys på den murala madonnabilden i Mästerby kyrka, Gotland, daterat till sekelskiftet 1100-1200. Analyserna utfördes in situ med μXRF i syfte att förstå skillnaden mellan originalmåleri och retuscher. Några originalpigment identifierades vilket gör att kunskapen om Bysantinska målningarna på Gotland har ökat. Dessutom kunde några moderna pigment påvisas som inte fanns under tiden av det ursprungliga måleriet. Analysarbetet kommer att följas upp med små mikroprover som ska analyseras med SEM-EDS och eventuellt ljusmikroskopi för att få information som är inte möjlig att uppnå med XRF-spektroskopi.

Västra Götalands regionen, Västarvet: workshop kring undersökning av färgprov.       Studio Västsvensk Konservering kom till kulturvårdslaboratoriet för att pröva olika metoder att undersöka och tolka analyser av färgprover. Frågeställningen gällde identifikation av pigment och eventuellt bindemedel på ett antal färgprov från blocktryckta och bemålade linnetapetfragment från mitten av 1700-talet som har hittats som väggbeklädnad på timmerväggar i Fossesholms Herrgård i Vestfossen, Norge. Workshop hölls i provpreparering och analysmetoder. Proven undersöktes först i NIKON Optiphot polarisations mikroskop med påfallande vanligt och UV-ljus samt genom polariserat ljus, innan de analyserades i svepelektronmikroskop. Några av proven undersöktes även med FTIR.