Nyheter
Idrottsmuseet i Helsingborg ska tillgänglighetsanpassas för besökare med ambitionen att bli landets mest tillgängliga museum.Foto: Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg, Mats Andersson (CC BY)

16 miljoner kronor fördelas till lokalt kulturarvsarbete

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 16 miljoner kronor i direkt projektstöd till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter över hela landet. Av dessa är åtta miljoner öronmärkta för arbetslivsmuseer. I år har 136 kulturarvsprojekt fått del av pengarna. Totalt inkom 360 ansökningar.

16 miljoner kronor har nu fördelats till projekt och insatser som syftar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Bland de beviljade ansökningarna finns en stor bredd både geografiskt och verksamhetsmässigt. Projekten, som ska bedrivas i samtliga av landets län, rymmer åtgärder så som renoveringar av historiska maskiner och fordon, informationsprojekt, utveckling av utställningar, energibesparings- och brandskyddsinsatser, digitaliseringsprojekt och tillgänglighetsanpassningar.

– ­En stor del av kulturarvsarbetet i Sverige utförs av ideella krafter som bärs av sitt intresse och entusiasm. De skapar värde för samhället och i hela landet, inte minst utanför storstadsområdena. Att stödja deras arbete med riktade bidrag betyder mycket för deras möjligheter att bevara, använda och utveckla kulturarvet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Några exempel på ansökningar som beviljats:

  • Gävleborg. Föreningen Sibo-dieselns bevarande som får 130 000 kronor för att starta ett museum för Sibo-dieseln där man ska kunna se en gammal Sibo-diesel i drift och lära sig om dieselmotorns utveckling.
  • Västerbotten och Norrbotten. Föreningen Folkdansringen Övre Norrland som kommit över en handskriven notbok från 1795, som innehåller 16 dansbeskrivningar av den tidens Contradanser. Föreningen har tolkat och övat in danserna och beviljats 32 000 kronor för att dokumentera dem på film.
  • Västmanland. Engelsberg Norbergs Järnvägshistoriska förening har tillsammans med Norbergs Trädgårdsförening beviljats 40 000 kronor för att renovera järnvägsparken vid Kärrgruvans station för att parken och stationshuset ska kunna bli en plats att besöka under hela sommaren och inte bara under föreningens trafikdagar.
  • Skåne. Idrottsmuseet i Helsingborg (Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg) får 380 000 för tillgänglighetsanpassningar. Föreningen har som målsättning att bli landets mest tillgängliga museum.

Sammanlagt har 136 arbetslivsmuseer och kulturarvsprojekt fått del av pengarna. Totalt inkom 360 ansökningar.

I år är andra gången som bidraget till kulturarvsarbete fördelas. Tidigare års bidrag till arbetslivsmuseer på åtta miljoner kronor har uppgått i bidraget till kulturarvsprojekt, men åtta av dessa miljoner är fortfarande öronmärkta för arbetslivsmuseer.

Läs mer om bidraget till kulturarvsarbete 

Se hela listan Alla beviljade projekt, sorterade efter län. (pdf)

Väldigt märkligt att Stockholm, Västra Götaland o skåne lägger beslag på 2 tredjedelar av bidrag till övriga objekt. Örebro Län får överhuvudtaget inga medel till dessa 174 tusen till arbetslivsmuseer. så utav 16 miljoner kronor tilldelas Örebro endast 174 tusen( Brevens bruk)

dsJag vill ha ett svar om vilka är det som utser vilka som får bidrag, och är det verkligen så att 3 områden skall lägga beslag på två tredjedelar av övriga bidrag.

Ser fram mot Ert svar till min mailadress

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: