Nyhetsarkiv

Samråd med museer och Sametinget om mänskliga kvarlevor och återlämnande

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta två vägledningar för museer – en om mänskliga kvarlevor och en om återlämnande av vissa kulturföremål. Under maj hölls de första samrådsmötena med centralmuseerna och Sametinget.

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) ska Riksantikvarieämbetet utarbeta en vägledning för museernas arbete med mänskliga kvarlevor, samt en vägledning för identifiering och repatriering eller restitution av föremål i museernas samlingar.

I propositionen står det att: ”Utgångspunkten bör vara att den svenska praktiken ska vara föredömlig i dessa avseenden sett ur ett internationellt perspektiv.”

De två uppdragen ska genomföras under 2018–2019 i samråd med de centrala museerna och Sametinget. Under maj hölls de första mötena med kontaktpersoner från centralmuseerna och Sametinget.

I projekten ingår även kontakt med samlande organisationer som Sveriges Museer, Icom och Unesco, samt med experter från olika discipliner.

Vi tar gärna emot frågor och synpunkter från museer för att få en så bred bild som möjligt av de behov som vägledningarna ska svara mot.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: