Nyheter
Begreppen samlingsförvaltning, samlingsvård och förebyggande konservering kan ha överlappande betydelser men ges i standarden en tydlig definition på svenska. Foto: ( CC BY)

Termer för kulturvård nu definierade på svenska

Nu finns en svensk översättning av standarden Generella termer och definitioner för bevarande av kulturarv. Denna CEN-standard ökar möjligheten för professionella aktörer inom kulturvård att tala samma språk, och riktar sig till yrkesverksamma inom bland annat byggnadsvård, samlingsförvaltning och fornlämningsvård.

Kulturvård, konservering och restaurering är exempel på termer som kan verka självklara inom kulturarvsområdet, men som ibland kan orsaka huvudbry. När välkända termer ska användas i överenskommelser och vid rådgivning upptäcker många att orden kan förstås på olika sätt. Det kan vara svårt att fastställa definitionen av ett ord och komma överens om begreppets avgränsning.

Ökad samförståelse mellan olika branscher och kompetenser

”Generella termer och definitioner” är en standard som definierar några grundläggande termer för kulturarvsarbete. Syftet med standarden är att öka möjligheterna för samförståelse mellan olika branscher och kompetenser. Till exempel kan standarden användas som grund vid avtal för att säkra att olika aktörer talar samma språk, eller som stöd för att kvalitetssäkra begreppsanvändningen inom den egna organisationen eller inom en yrkesgrupp.

Orden förebyggande och aktiv konservering ges i standarden en tydlig definition på svenska. Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

De vanligaste termerna listas

Standarden återspeglar grundläggande principer inom kulturvård, och listar ett urval av de vanliga termerna för kulturarv, kulturvård, tillstånd, konservering och dokumentation. Den engelska språkversionen av standarden finns sedan 2011, och nu har dokumentet översatts till svenska. Många svenska experter har bidragit, tillsammans med TNC, Sveriges centrum för fackspråk och terminologi.

Ladda ned standarder

Registrera dig på SIS (Swedish Standards Institute) webbsida för att kostnadsfritt ta del av bland annat standarden Generella termer och definitioner.

Mer information

Friköpet av standarder har satt skruv på användningen

Mer om standarder inom kulturvården

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: