Nyhetsarkiv
Strängnäs Domkyrka 1933. Frescokapellet sett från mittskeppet.
Strängnäs domkyrka 1933. Frescokapellet sett från mittskeppet. Bilden har inget med den aktuella stölden att göra. Foto: ( PDM)

Kulturarvsbrott

Med anledning av den aktuella stölden av kulturarv från Strängnäs domkyrka finns anledning att påminna vad som gäller vid olika former av kulturarvsbrott.

Stölder av konst- och kulturföremål är ett omfattande globalt problem. I vårt land sker årligen ett flertal stölder av föremål med betydande kulturhistoriska värden såväl i kyrkor som på hembygdsgårdar och museer. Stölder förekommer i hela landet men är idag särskilt vanliga i storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götalands län.

Stölder av kulturföremål sker både genom tillfällighetsstölder och planerade stölder. Tillfällighetsstölderna är jämförelsevis lättare att förebygga än de planerade genom att attraktiva föremål låses in och sätts fast.

De föremål som stjäls är framför allt lösa inventarier som silverljusstakar, ljuskronor, biblar, och målningar. Den medeltida kyrkliga konsten har ett högt andrahandsvärde i Europa och detta har lett till att ett flertal medeltida träskulpturer blivit stulna från svenska kyrkor och museer under de senaste decennierna. Risken för stöld kan leda till att värdefulla föremål blir otillgängliga för allmänheten genom att de inte längre visas upp.

Stöld av kulturföremål är ett brott som inte regleras i kulturmiljölagen utan ansvarsbestämmelserna återfinns i Brottsbalken (1962:700).

Här kan du läsa mer om kulturarvsbrott på raa.se 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: