Nyhetsarkiv
Övning i Fornreg pågår.
Övning i Fornreg pågår. Foto: ( CC BY)

Nu går Fornreg igång i de första länen

Idag den 10 september går startskottet för den länsvisa övergången till en ny process för arkeologisk information i Sverige. I förra veckan gick den allra första tvådagarsutbildningen i registreringsverktyget Fornreg av stapeln, vilket är den praktiskt förutsättningen för att komma igång att arbeta på det nya sättet

Fornreg är ett nyutvecklat registreringsverktyg för uppdragsarkeologer och länsstyrelsens kulturmiljöhandläggare. Fornreg är ett av flera led i arbetet att möta samhällets krav på snabbhet, kvalitet och enhetlighet när det gäller fornminnesinformation.

Att den arkeologiska informationen är aktuell och tillgänglig är bland annat viktig för att förstå om en lämning bedöms som skyddad enligt lag eller inte. Till exempel så att vi, som till exempel planerarar ett markarbete för hus- eller vägbygge, får rätt information om vilka hänsyn som behöver tas för platsen enligt kulturmiljölagstiftningen.

Övergången till den nya processen realiseras alltså från den 10 september och beräknas vara fullt utrullad i hela Sverige i början av december 2018. Under den här perioden sker bland annat länsvis flytt av information mellan gamla och nya system, produktionssättning av länsstyrelsens handläggarstöd ASK, driftsättning av registreringsverktyget Fornreg och utbildning av cirka 320 uppdragsarkeologer och kulturmiljöhandläggare på alla länsstyrelser i Sverige.

Christina arbetar som kulturmiljöhandläggare i på Länsstyrelsen Västmanland och var med på den allra första tvådagarsutbildningen i Fornreg.
Christina under en fikapaus i utbildningen.
Christina under en fikapaus i utbildningen. Foto: Annika Ragnarsson / Riksantikvarieämbetet (CC BY)
Hur har utbildningen varit hittills, har du lärt dig något?
– Ja, absolut. Det har varit fantastiskt med så många lärare så att det har funnits tillfälle att diskutera och fråga under utbildningen. Sedan är det ju alltid roligt att träffa länsstyrelsekollegor från andra delar av Sverige!
Verkar det svårt att hantera uppdrag och lämningar i Fornreg?
– Nej inte alls, jag tror det kommer bli jättebra.
Vad kommer du att ta med dig från utbildningsdagarna?
– Det är nog det här viktiga samspelet mellan oss på länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet och de arkeologiska aktörerna som vi nu bygger upp över lång tid.
Tack Christina för att du ville svara på frågorna!

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: