Nyhetsarkiv

Vilken blir årets kulturmiljökommun 2018?

Utmärkelsen Årets kulturmiljökommun 2018 kommer att delas ut på Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2018. Priset delas ut för att uppmärksamma det viktiga kulturmiljöarbete som utförs i kommunerna. I år är sex kommuner nominerade.

Riksantikvarieämbetet vill genom priset ”Årets kulturmiljökommun” uppmärksamma det värdefulla kulturmiljöarbete som bedrivs av landets kommuner. Inför årets utdelning av utmärkelsen har sex kommuner nominerats. Var och en av kommunerna har alla visat att de på ett medvetet sätt arbetar med kulturmiljöfrågor och i det arbetet hämtat inspiration i de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Samtliga nominerade kommuner arbetar brett med kulturmiljöfrågor och de uträttar alla betydligt mer på området än de enskilda projekt som lyfts fram här i nomineringen. Med det sagt presenteras här de nominerade kommunerna och ett utvalt projekt från varje kommun som kan fungera som inspiration för andra kommuner. I bokstavsordning:

Helsingborg

Helsingborg har kulturhistoriska miniutställningar i samband med förnyelseprojekt och mobila stadsvandringar samt en ny naturpunkt för det förhistoriska landskapet. Arbetar med små medel som ger möjlighet för många att ta del av kulturmiljöer.

Höganäs

Höganäs har en antagen kulturmiljöplan inom projektet Gemensam kulturmiljöplan. Ett metodutvecklande projekt för framtagande av en ny typ av kunskapsunderlag för kulturmiljövården i samverkan mellan kommunerna Höganäs, Ängelholm och Bjuv med stöd av Länsstyrelsen i Skåne.

Järfälla

Järfälla arbetar med en helhetssyn på förvaltningen av landskapet i kommunens fyra naturreservat.

Mölndal

Mölndal har ordnat med en interaktiv, webbaserad kulturmiljövandring i Mölndal där deltagaren öppnar luckor till historien.

Olofström

Olofström kan presentera projektet Tulseboda brunnspark i Kyrkhult. Återskapande av brunnspark framför Tulseboda brunn. I parken har förskolebarn tillsammans med Wanås konst skapat ett konstverk som sedan gjutits i brons vid det lokala, byggnadsminnesförklarade, Ebbamåla gjuteri.

Värnamo

Värnamo driver projektet Kulturarvs-nod i samarbete med Länsmuseet i Jönköping, som lyfter fram kulturarv i nya former och för nya målgrupper.

De nationella kulturmiljömålen

  • Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
  • Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,
  • Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser,
  • En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: