Nyheter
Metallsökare används ofta vid arkeologiska undersökningar.Foto: (CC BY)

Ny vägledning för användning av metallsökare

I Sverige krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att använda en metallsökare. Riksantikvarieämbetet har nu tagit fram en ny vägledning som ska stödja länsstyrelsens handläggare när de prövar ansökningar om att få använda en metallsökare.

Behovet av en ny vägledning uppstod när regeringen ändrade i kulturmiljöförordningen den 1 januari 2018 och beslutade att länsstyrelsen ska ta ut en särskild avgift vid tillståndsprövningen. Det är länsstyrelsens handläggare som är målgrupp för den nya vägledningen, men den kan även fungera som ett stöd för de som planerar att ansöka om att få använda en metallsökare.

Här kan du läsa mer om kulturmiljölagen och metallsökare.

Här hittar du vägledningen som PDF.

Det finns en stor medvetenhet om problematiken kring metallsökarfrågan på Riksantikvarieämbetet, många hör av sig och frågan dyker ofta upp i olika forum. Det är riksdagen som beslutar om ändringar i lagstiftningen. Inför översynen av kulturminneslagen lämnade Riksantikvarieämbetet, i en rapport till regeringen, olika förslag till reglering gällande metallsökare. Riksdagen beslutade sedan om de nu gällande bestämmelserna i kulturmiljölagen.

Riksantikvarieämbetet har därefter utfärdat verkställighetsföreskrifter för metallsökare och kommer också att följa upp konsekvenserna av dessa föreskrifter. /Annika, kommunikatör på Riksantikvarieämbetet

Instämmer helt med tidigare kommentarer. Dessa vansinniga regler urholkar ytterligare förtroendet för rättsstaten då de bara innebär att laglydiga medborgare kommer att börja bryta mot lagen. De kriminella man vill reglera kommer inte bry sig det minsta och fortsätta med sin kriminella verksamhet. Detta beslut är så djupt tragiskt på många plan.

Gör om gör rätt titta och lär av Danmark! Har ni helt förlorat förståndet på Raä? Med dessa regler uppmanar ni ju indirekt att inte söka tillstånd. Med för mycket byråkrati, för höga avgifter samt ett lotteri för man vet inte om man får något tillstånd för dom stora summorna ni/länsstyrelsen begär för att behandla ansökan. Ocker och tjyveri kallas det

Jag är också så sjukt trött på dom här nya reglerna, men för att hitta något positivt så det finns faktiskt en fördel med dessa, och det är att dom kommer att underlätta mitt och många andras letande något enormt. Nu ger man helt enkelt blanka fan i att söka tillstånd. Det innebär att man dels slipper vänta i MÅNADER på att KANSKE få ett ja, och dels slipper man kasta 700 riksdaler i sjön för varje nej! Detta kommer mao att bespara folk både tid och massa pengar där båda kan användas till annat!

Har 29 st tillstånd på olika stränder det skulle kosta mej 20.300 kr för att förnya och få tillstånd igen..för att rensa stränder på vassa föremål så som Tältpinnar.Plåtburkar.Kapsyler.Spik m.m
Vad kostar det sjukvården när dom måste sy någon som trampat och skurit sönder foten på en halv sönderig flaskhals eller trampat på en tältpinne.
Barn som springer och skadar sig..skulle varit intressant och veta vad sjukvården kostar för alla som trampar fel.
Finns idioter som vill förstöra för andra och kasta ut spik på Beachvollybollsplaner..spik som vi hittar och tar upp.
Sen kostnad för att söka av sin egen tomt 700 kr …fnissss 🙂
Folk som man träffar på stränderna tycker att vi gör bra jobb som tar skiten som ligger och skräpar i sanden.
Det är lika dant om man vill söka med Metalldetektorn i en skog det ska vara lika som för stränder..söka som söka.
Att införa ett intyg och att det kostar en slant OK …alla hobbys kostar.

Gör om och gör rätt

Dessa regler är går helt emot och är väldigt kontraproduktiva och överdrivna. Ni skapar verkligen ett problem med olovlig sökning med dessa bakåtsträvande regler. I andra länder, tex Danmark,England, i EU uppmuntrar man metallsökare och tycker det är bra att historiska föremål räddas ur marken. I Sverige blir man polisanmäld och misstrodd. Om 2 av 1000 missköter sig så väljer ni att staffa de andra 998. En avgift på 700kr är fullständigt orimlig, i synnerhet på de förenklade tillstånden. Är det inte bättre att samarbeta och införa mer moderna och verklighetsanpassade regler? Metallsökning är en rolig, spännande och allmännyttig hobby. En fantastisk resurs för samhälle och kulturmiljö. Se till dom värdena istället för att förbjuda. Inför en licens om ni vill ha någon form av kontroll. Japp, Tänk om och gör rätt!

Vad less jag blir på era ”regler”, som det är nu så söker ju personer mer och mer utan tillstånd pga avgiften i från LS på 700kr per utfärdat tillstånd. Varför kan inte Sverige anpassa sig efter många andra länder i Europa där det räcker med markägarens tillstånd och att man håller sig ifrån fasta fornlämningar…. inför ett ”körkort” för metalldetektorer vore klyftigt samt givetvis även att krav på att anmäla sina fynd. Som det är nu har ni helt tappat greppet om verkligheten, tror ni folk slutar att söka för att ni inför regler….. Nä, verksamheten går under jorden. Tänk om och gör rätt!

Tusentals personer inom anläggningsbranschen som konsulter och entreprenörer använder olika typer av metallsökare. Framförallt är det, lantmäteri, mark, VA, fjärrvärme och el som jag tänker på. Ingen av dem kommer att ansöka om tillstånd. Allra minst ett tillstånd för varje fastighet.

Well congratulations on some of the worst, most ridiculous and strangling laws for metal search in the entire planet. You do realize that your “great idea” to regulate metal detecting so stringently only causes unlawful metal search and antiquities not being declared.

Plus if you think you can fool us by saying that metal detecting may “damage history” by digging then you’re wrong. Is it not OBVIOUS that industrial scale farming is destroying archaeology every day and by detecting loose finds from ploughed areas is nothing but beneficial to history, as when you allow legal searching you also allow safe declaration of finds along with recovery of at risk antiquities which can then be displayed in museums. Do the math!

Over 7000 people agree with me and have signed the petition for new laws.

From an English Archaeologist.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: