Nyhetsarkiv
Ny version av Fornsök.
Den nya versionen av Fornsök visar förutom alla lämningar även de planerade, pågående och avslutade arkeologiska uppdragen. Foto: ( CC0)

Ny version av Fornsök tillgänglig

Nu har en nyutvecklad version av Fornsök legat öppen under två veckors tid för att i skarpt läge testa prestandan, som nu visat sig hålla som förväntat.

Den nya söktjänsten är öppen för alla och visar aktuell fornminnesinformation och har ett sökbart register som visar var planerade, pågående och avslutade arkeologiska uppdrag finns i Sverige.

Nya och gamla Fornsök öppna parallellt

Just nu finns två versioner av söktjänsten Fornsök: Den gamla versionen som är tänkt att arkiveras hösten 2019 och den nya som smyglanseras parallellt. Tanken är att belastningen på nya Fornsök ska öka stegvis innan den gamla versionen fasas ut. Dessutom har inte riktigt all information flyttats över än från det gamla till det nya systemet, som till exempel bilderna med bokuppslagen som tar tid att flytta över.

Att inte göra ett tvärt skifte är viktigt eftersom nya Fornsök hämtar sin information från Kulturmiljöregistret – som yrkesverksamma, via registreringsverktyget Fornreg, redan är igång och arbetar i sedan i höstas. De lägger in och ändrar den information som nu alltså kommer att visas i nya Fornsök.

Smyglanseringen av nya versionen handlar alltså om att i möjligaste mån ha god tid att säkra så att det redan pågående arbetet med lämnings- och uppdragsregistrering kan fortgå så opåverkat som möjligt för arkeologer och länsstyrelsehandläggare runt om i Sverige.

Kan användas av alla

Fornsök är en webbaserad söktjänskt öppen för alla och den nya versionen kan användas redan nu. Det enda som behövs är en webbläsare och internetuppkoppling. Har du en äldre webbläsare bör du dock uppdatera den till den senaste versionen.

Vad är nytt med nya Fornsök?

 • Nya Fornsök innehåller, förutom all lämningsinformation, information om alla nya arkeologiska uppdrag, så som arkeologiska utredningar och undersökningar. Det här innebär att du kan se alla planerade, pågående och avslutade arkeologiska uppdrag i ett visst område och även vilken arkeologisk aktör och länsstyrelse som arbetar med uppdraget.
 • Informationen i nya Fornsök är mer aktuell och kommer att uppdateras snabbare i och med att registrering och publicering av information görs direkt i samband med det arkeologiska uppdraget.
 • Nya Fornsök har nya och tydligare grafiska symboler i kartan som till exempel visar om en lämning är bedömd som fornlämning eller inte.
 • Nya Fornsök innehåller en direktlänk till den arkeologiska rapporten eller annan dokumentation som hör till ett uppdrag.
 • Nya Fornsök visar information om vilket museum i Sverige som tagit hand om eventuella fynd som hittats inom uppdraget.
 • Nya Fornsök innehåller alla kvalitetshöjningar som genomfördes i samband med flytten av all information till det nya systemet, både rättningar av informationen manuellt och även automatiserade och systematiska korrigeringar.
 • Nya Fornsök visar en versionshistorik över informationen för varje lämning.
 • Nya Fornsök innehåller, genom en särskilt genomförd insamling, information om äldre arkeologiska uppdrag som inte varit registrerad i det gamla systemet tidigare.
 • Nya Fornsök är mobilanpassad.

Vad kommer att utvecklas i nya Fornsök?

Utveckling pågår parallellt med förvaltningen av systemen för att ytterligare förbättra både nya söktjänsten Fornsök och registreringsverktyget Fornreg. Det finns en lång önskelista som underlag att prioritera utifrån. Några exempel på vad som är på gång är:

 • Lägga till utökade funktioner för sökningar i kartan.
 • Lägga till en funktion för möjligheter till utskrift av informationen.
 • Uppladdningen av alla bilder på bokuppslag som finns i gamla Fornsök kommer att vara helt överförda till nya Fornsök efter sommaren.

 

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: