Nyheter
Ny version av Fornsök.
Den nya versionen av Fornsök visar förutom alla lämningar även de planerade, pågående och avslutade arkeologiska uppdragen. Foto: ( CC0)

Ny version av Fornsök tillgänglig

Nu har en nyutvecklad version av Fornsök legat öppen under två veckors tid för att i skarpt läge testa prestandan, som nu visat sig hålla som förväntat.

Den nya söktjänsten är öppen för alla och visar aktuell fornminnesinformation och har ett sökbart register som visar var planerade, pågående och avslutade arkeologiska uppdrag finns i Sverige.

Nya och gamla Fornsök öppna parallellt

Just nu finns två versioner av söktjänsten Fornsök: Den gamla versionen som är tänkt att arkiveras hösten 2019 och den nya som smyglanseras parallellt. Tanken är att belastningen på nya Fornsök ska öka stegvis innan den gamla versionen fasas ut. Dessutom har inte riktigt all information flyttats över än från det gamla till det nya systemet, som till exempel bilderna med bokuppslagen som tar tid att flytta över.

Att inte göra ett tvärt skifte är viktigt eftersom nya Fornsök hämtar sin information från Kulturmiljöregistret – som yrkesverksamma, via registreringsverktyget Fornreg, redan är igång och arbetar i sedan i höstas. De lägger in och ändrar den information som nu alltså kommer att visas i nya Fornsök.

Smyglanseringen av nya versionen handlar alltså om att i möjligaste mån ha god tid att säkra så att det redan pågående arbetet med lämnings- och uppdragsregistrering kan fortgå så opåverkat som möjligt för arkeologer och länsstyrelsehandläggare runt om i Sverige.

Kan användas av alla

Fornsök är en webbaserad söktjänskt öppen för alla och den nya versionen kan användas redan nu. Det enda som behövs är en webbläsare och internetuppkoppling. Har du en äldre webbläsare bör du dock uppdatera den till den senaste versionen.

Vad är nytt med nya Fornsök?

 • Nya Fornsök innehåller, förutom all lämningsinformation, information om alla nya arkeologiska uppdrag, så som arkeologiska utredningar och undersökningar. Det här innebär att du kan se alla planerade, pågående och avslutade arkeologiska uppdrag i ett visst område och även vilken arkeologisk aktör och länsstyrelse som arbetar med uppdraget.
 • Informationen i nya Fornsök är mer aktuell och kommer att uppdateras snabbare i och med att registrering och publicering av information görs direkt i samband med det arkeologiska uppdraget.
 • Nya Fornsök har nya och tydligare grafiska symboler i kartan som till exempel visar om en lämning är bedömd som fornlämning eller inte.
 • Nya Fornsök innehåller en direktlänk till den arkeologiska rapporten eller annan dokumentation som hör till ett uppdrag.
 • Nya Fornsök visar information om vilket museum i Sverige som tagit hand om eventuella fynd som hittats inom uppdraget.
 • Nya Fornsök innehåller alla kvalitetshöjningar som genomfördes i samband med flytten av all information till det nya systemet, både rättningar av informationen manuellt och även automatiserade och systematiska korrigeringar.
 • Nya Fornsök visar en versionshistorik över informationen för varje lämning.
 • Nya Fornsök innehåller, genom en särskilt genomförd insamling, information om äldre arkeologiska uppdrag som inte varit registrerad i det gamla systemet tidigare.
 • Nya Fornsök är mobilanpassad.

Vad kommer att utvecklas i nya Fornsök?

Utveckling pågår parallellt med förvaltningen av systemen för att ytterligare förbättra både nya söktjänsten Fornsök och registreringsverktyget Fornreg. Det finns en lång önskelista som underlag att prioritera utifrån. Några exempel på vad som är på gång är:

 • Lägga till utökade funktioner för sökningar i kartan.
 • Lägga till en funktion för möjligheter till utskrift av informationen.
 • Uppladdningen av alla bilder på bokuppslag som finns i gamla Fornsök kommer att vara helt överförda till nya Fornsök efter sommaren.

 

Deltar i en grupp som håller på med torpinventering. Vi har mycket info om ca 850 torp som borde synas i fornsök. Men hur skall det nå fram till registret. Vill få tips om hur vi kan koppla datat. www. Habotorp.se

Hej Björn och tack för din fråga!

I dagsläget för att en lämning ska registreras och visas i Fornsök så behöver Länsstyrelsen i Jönköping registrera de torp som bedöms som lämningar och som inte redan visas i Fornsök. Jag får vid en enkel sökning träff på 138 lämningar (Torp, Backstuga, Övrigt) i Habo kommun( >Bebyggelselämningar> Lägenhetsbebyggelse) som redan är registrerade.

Jag mejlar dig en kontaktuppgift till någon person på Riksantikvarieämbetet som du kan resonera vidare med var och hur de data du visar kan vidareförmedlas ytterligare. Hälsar Annika, kommunikatör på Riksantikvarieämbetet

Har lite svårt att hitta tidsperioden/epoken ett fornfynd är ifrån som alltid stod så tydligt förr. Annars var denna väldigt välkommen! Tack!

Passar samtidigt på att instämma även med Tomas kommentar om att ni verkligen måste se över kulturmiljölagstiftningens lag vad gäller metallsökare. RAÄ:s syfte, enligt egna ord, är att skydda och bevara upptäckta såväl som oupptäckta fynd. Samtidigt är det konstaterat att fornminnen av metall idag vittrar sönder och eroderar i marken pga. Försurande bevattning och andra gödselmetoder. Vår oupptäckta historia är snart ett minne blott om vi Inte på något sätt kan samarbeta som de har gjort i våra grannländer – med enorm framgång skall tilläggas. Varför inte utnyttja oss som brinner för intresset att metallsöka? Begriper ni inte vilken enorm tillgång det är för att kunna berika allmänheten med kunskap om vår historia? Någon lösning måste till på plats innan det är försent. Dessa absurda kostnader för att söka tillstånd leder bara till ”svartsökning” och fynd som inte rapporteras.

GÖR OM GÖR RÄTT!

Hej Aron, härligt att du välkomnar nya versionen av Fornsök och tack för ditt tack!

När det gäller metallsökarfrågan finns det en stor medvetenhet om problematiken, många hör av sig som du och vi möter frågan ofta i vårt arbete. Det är riksdagen som beslutar om ändringar i lagstiftningen. Inför översynen av kulturminneslagen lämnade Riksantikvarieämbetet, i en rapport till regeringen, olika förslag till reglering gällande metallsökare. Riksdagen beslutade sedan om de nu gällande bestämmelserna i kulturmiljölagen. Riksantikvarieämbetet har därefter utfärdat verkställighetsföreskrifter för metallsökare och kommer att följa upp konsekvenserna av dessa föreskrifter.

Jag tror att alla som har kunskap om kulturmiljön också förstå värdet av den, och att vi också behöver ha ett hållbart och planerat sätt för fyndmottagare att ta hand om, bevara och visa upp fynd. Jag håller helt med dig om att kunskap om vår historia berikar oss. /Annika, kommunikatör på Riksantikvarieämbetet

Det var trevligt att se att ni strävar efter att göra bra saker, och att RAÄ även utvecklas för framtiden och för vårt gemensamma Kulturarv. Då kan ni fortsätta i samma anda, och även rätta till ”Metallsökare : Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen enligt 2 kap. 18-20 § kulturmiljölagen (1988:950)” och tillhörande lagar och bestämmelser, som är helt galna. FEL – GÖR OM – GÖR RÄTT.

Hej Tomas, se Arons fråga och svaret här ovan, som också handlar om metallsökarfrågan. / Annika, kommunikatör på Riksantikvarieämbetet

Hej
I mitt hemområde finns bra rapportering utav er på RAÄ.
MEN! Det kunde bli ännu bättre och det fattas många lämningar(före 1850) och en del beskrivs tex inte som fornlämning när det verkligen är det.
Bara för att tex torpet inte fanns på Ekonomiska karta 1865 och på Generalstabens karta 1888, bedöms det som nyare kulturminne. Men återfinns på kartor fr 1700-talet.
Det verkar vara svårt att rätta till det här. Hade kontakt med en inventerare på Skogsstyrelsen som sa att det var besvärligt och kostade pengar.
Hur gör man för att det ska bli rätt och riktigt??
Mvh Anders Norudde

Hej Anders och tack för din fråga. Om man har tips och synpunkter på saker som man upplever som fel i informationen i Fornsök kan man kontakta länsstyrelsen i sitt län och be att de ser över informationen. / Annika, kommunikatör på Riksantikvarieämbetet

Kommer ni att utveckla en förenklad version i form av en mobilapp för tjänsten? Eller är det möjligt för externa aktörer att bygga en sådan? Oerhört användbart!

Hej igen Per och tack för frågan. Den nya versionen av Fornsök är mobilanpassad och funkar hyfsat på mobilen. Externa aktörer får hemskt gärna utveckla mobilappar med hjälp av våra öppna API:er. / Annika, kommunikatör på Riksantikvarieämbetet

Hej, jag saknar flera funktioner från gamla Fornsök, t ex zooma in med hjälp av en ruta, rita en polygon och få en lista på allt inom det området och även ”visa alla” – det senare var väldigt användbart om man t ex ville få en kartbild över alla runstenar i Småland etc. Kommer dessa funktioner att läggas till efterhand?

Hej Per och tack för synpunkterna och din fråga. Vidareutveckling sker kontinuerligt och nya funktioner och verktyg tillkommer efterhand. Nya versionen av Fornsök bygger på funktionaliteten i registreringsverktyget Fornreg (se artikeltexten för mer info om det). De verktyg du efterlyser finns med bland flera andra utvecklingsinsatser som vi behöver prioritera bland. Det går idag inte att säga om och i så fall när de funktioner du efterfrågar kommer på plats. Håll koll på Fornsöksidorna här på raa.se så kan du följa utvecklingen. Vänliga hälsningar Annika, kommunikatör Riksantikvarieämbetet

Jag ersätter skärmdumparna som har bakgrundskartor med annan bild för att vara på den säkra sidan kring alla intressenters olika aspekter av upphovsrättsfrågan, och tack för en bra och upplysande diskussion Albin!

Hej Albin, jag kommer bort till dig här på kontoret, (för vi arbetar bara några meter från varandra : ) så kan jag ställa följdfrågor IRL istället. Kanske tänker du på undantag så som logotyper, symboler och sådant som ej kan licensieras fritt?

Det är inte ett problem som är begränsat till kartan, RAÄ äger inte upphovsrätten till ikonerna.

Hej igen Albin, nu har jag kollat upp detta med en handläggare på Lantmäteriet. Hon har tittat på illustrationerna, sammanhanget, funktionaliteten och godkände både bildtext och licensiering, så vi har medgivande för detta.

Tack för att du uppmärksammade frågan – rätt ska vara rätt och vi vill alla att viktig information ska nå så många som möjligt. Vänliga hälsningar Annika, kommunikatör på Riksantikvarieämbetet.

Problemet är inte återpubliceringen utan licensieringen.

Hej Albin, jag kollar upp gränserna för återpublicering och återkommer. Jag tar naturligtvis bort bilderna om vi inte har rätt att återpublicera på det sätt som är gjort här. /Annika, kommunikatör på Riksantikvarieämbetet

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: