Nyheter
Utsikt över Paris från Notre Dame. 1907. Hämtad från Kringla.nu.Foto: (CC BY)

Med anledning av branden i Notre-Dame

På måndagskvällen 15 april härjade en allvarlig brand i katedralen Notre-Dame i Paris. Riksantikvarie Lars Amréus kommenterade branden och kulturarvets betydelse i SVT:s Kulturnyheterna och i SR:s Studio Ett.

− Jag reagerar med chock och bestörtning. Notre-Dame är en ikonisk byggnad för Paris och har
en enorm betydelse för Frankrike. Men det stannar inte där. Notre-Dame är uppfört på Unescos världsarvslista och är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en av de mest kända, mest ikoniska och mest besökta byggnaderna i världen, sa Lars Amréus till Kulturnyheterna.

Lyssna på Sveriges Radios Studio Ett här

Brand i kulturhistoriska byggnader

Varje år skadas några kyrkor och byggnadsminnen av bränder. De vanligaste orsakerna till bränderna är elfel, åska, anlagd brand samt slarv vid exempelvis renovering. De senaste åren har även risken för skogsbrand och vegetationsbrand uppmärksammats, inte minst efter de många och stora bränderna sommaren 2018.

Mer information kan du hitta här:

Samverkansgrupp ”Brand, restvärdesräddning och kulturarv”

Sedan 2010 har flera myndigheter och organisationer mötts regelbundet för att utbyta erfarenheter om frågor som rör brandskydd och restvärdesräddning för kulturarv, såväl kulturmiljöer och  byggnader som samlingar. Riksantikvarieämbetet är sammankallande för samordningsgruppen.

Organisationer och myndigheter som ingår i Samverkansgruppen: Riksantikvarieämbetet (sammankallande), Statens historiska museer, Statens fastighetsverk, Naturhistoriska riksmuseet, Kammarkollegiet, Kyrkans försäkring, Brandskyddsföreningen RVR, Brandskyddsföreningen, Skansen, Svenska kyrkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB, Nationalmuseum, Riksdagsförvaltningen, Länsstyrelserna, Riksarkivet, Boverket, Kungliga biblioteket.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: