Nyhetsarkiv
Fyra barn som leker på en lekplats utformad som en båt.
Norrbyskärs museum i Västerbotten får bidrag för att förmedla sågverkssamhällets historia till barn och ungdomar. På bilden syns en del av den pedagogiska lekmiljön Lilla Norrbyskär, som kommer att rustas upp i projektet. Foto: ( CC BY)

16 miljoner kronor till kulturarv runtom i landet

Riksantikvarieämbetet fördelar nu 16 miljoner kronor till lokala museer och ideella kulturarvsverksamheter. Bidraget går till insatser som gör att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Bland årets totalt 243 ansökningar har Riksantikvarieämbetet valt ut 112 stycken som får bidrag. Åtta miljoner går till arbetslivsmuseer och resterande åtta miljoner till hembygdsmuseer och annan ideell kulturarvsverksamhet. Bidraget delas ut årligen sedan 2017. Tanken är att det ska öka allmänhetens tillgång till kulturarvet och skapa en större delaktighet i kulturarvsarbetet.

Några exempel på ansökningar som får bidrag i år:

  • Dalarna. Föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg får 40 000 kronor för att göra i ordning Göringens stationsområde. Med ideella krafter ska föreningen bland annat renovera stationsuret och trädgården vid stationen, komplettera utställningen i stationshuset och förbättra skyltningen på området.
  • Dalsland. Föreningen Halmens hus får 250 000 kronor till en ny basutställning om hur hemtillverkning av hattar i halm hjälpte människor att få mat på bordet under slutet av 1800-talet. Utställningen kommer att berätta om det lokala kulturarvet – hemindustrin i Dalsland – men även ur ett större perspektiv om utvandringen och omvärlden.
  • Skåne. Handelsbolaget Färgfilm Halland får 141 000 kronor för att fira filmens ankomst till Sverige och uppmärksamma filmen som kulturarv. Firandet sker med filmvisning i Pilstorpsparken i Malmö – samma plats som den första filmvisningen i Sverige hölls på. Evenemanget är gratis för allmänheten och äger rum den 28 juni 2020.
  • Västerbotten. Norrbyskärs museum får 153 000 kronor för att förmedla sågverkssamhällets historia till barn och ungdomar. Projektet handlar både om att restaurera den pedagogiska lekmiljön Lilla Norrbyskär och om att ta fram lättillgänglig information som ska ge husen på Norrbyskär en kontext och historia.
  • Norrbotten. Sjulnäs Byaförening får 200 000 kronor för att berätta om garverierna i de tre byarna Roknäs, Sjulnäs och Böle. Genom en ny utställning vill föreningen berätta om garverihantverket och garveriernas roll i samhällsutvecklingen.

En lista över samtliga projekt som beviljats bidrag finns här. Listan är sorterad utifrån län.

Alla som ansökt om bidrag får beslut skickade till den adress som angetts i ansökan.

Mer information om bidraget till kulturarvsarbete finns via denna länk.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: