Nyhetsarkiv
Billsjö järnbruk, 1919. Tekniska museet. Foto: ( PDM)

#EuropeatWork – Var med i Europeanas kampanj i Sverige!

Under hösten börjar ett projekt som heter Europe at Work på Europeana. Det handlar om arbete och det industriella kulturarvet i Europa. Den svenska historia runt arbetslivet, såväl i det förflutna som i dag, kommer att representeras med  material från svenska museer och minnesinstitutioner som delar sina samlingar i K-samsök och Europeana.

Europeana ät samlande webbresurs för hela Europa med runt 52 miljoner digitala objekt från arkiv, bibliotek och museer från ett stort antal europeiska länder. De har publicerat en tematisk samling som presenterar alla objekt som står i samband med historien av arbetet och industrikultur, med ett stort bidrag från svenska museer. 

Vi vill ha dina historier

En viktig aspekt är insamlingen av användargenererat innehåll med personliga historier runt arbetslivet och yrken. Under hashtag #EuropeatWork ska Europeana öppna upp möjligheten att bidra och dela föremålen och foton som berättar om sitt eget eller sitt släkts arbete, i dag eller i forntiden. Det fanns redan liknande kampanjer vars berättelser ni kan hitta här.

Har du personligen eller din institution något att dela runt arbete och det industriella kulturarvet? Dela det med oss och hela Europa under hashtag #EuropeatWork i sociala medier och i Europeanas insamling online!

Europeanas kampanj ”Europe at Work”Foto: (CC BY)

Hur funkar det?

denna sida kan du berätta din historia och ladda upp foton av objekt som till exempel diplom, verktyg, arbetskläder och andra minnessaker. Det finns möjligheter att beskriva varför dessa saker påminner dig om din eller dina förfäders arbetsliv – och hur det såg ut. Hur har arbetslivet förändrats? Vilka yrken existerade inte tidigare eller har försvunnit? Berätta för oss och bli med din historia en del av Europas digitala kulturarv.

Varför borde ni delta? Europas ekonomiska och sociala utveckling möjliggörs av människor som bor här och deras arbete. Med denna kampanj ska vi framhäva deras historiska bidrag, och deras historier och berättelser. Ert innehåll kommer att hjälpa till med att diversifiera de kulturhistoriska samlingar och den historia som museer och minnesinstitutioner bevarar.

Kindergarten, interiör. 9 barn med lärare Fröken Kjellmark runt ett bord. Örebro läns museum.Foto: (PDM)

Under 2019 och 2020 deltar Riksantikvarieämbetet aktivt i Europeana Common Culture, ett projekt av Europeana. Det handlar bland annat om att höja medvetenheten om öppna data, stärka samarbetet med institutioner och få nya dataleverantörer, museer med flera, till den offentliga, digitala banken K-samsök och Europeana. Syftet är att tillsammans göra det digitala kulturarvet offentligt och tillgängligt för fler. Om ni som institution är intresserad att vet mer om möjligheterna att öppna era samlingar till en större publik och blir del av ett internationellt nätverk, mejla gärna till Larissa Borck.

Ladda upp era historier

Här kan ni ladda upp era historier. Om ni har frågor runt kampanjen, kontakta oss gärna.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: