Nyheter
Kulturreservatet Norrbys i Väte.
Kulturreservatet Norrbys i Väte är en typisk mellanstor gotländsk gård från 1900-talets första hälft. Foto: ( CC BY)

Ny webbutbildning om tillgängliga natur- och kulturområden

Nu lanserar Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket en webbutbildning för tillgängliga natur- och kulturområden.

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med förvaltning, information, områdesskydd och friluftslivsfrågor i skyddade natur- och kulturmiljöer. Den huvudsakliga målgruppen är personer på länsstyrelserna men även kommuner och andra berörda är välkomna att delta i utbildningen. Det är en flexibel kurs som kan genomföras på valfri tid, via dator, smartphone eller platta, från jobbet eller hemma. Utbildningen består av sex kapitel och nu släpps kapitel 1. Övriga kapitel släpps fortlöpande under hösten 2019.

Målet är att:

  • inspirera och motivera i arbetet gällande tillgänglighet,
  • att öka kunskapen och medvetenheten kring personer med funktionsnedsättning,
  • att uppmuntra till ett planerat, strukturerat och långsiktigt arbete

Handboken som utbildningen är baserad på finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till handboken

Klicka här för att gå till utbildningen 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: