Nyhetsarkiv
Stjärnformat sökområde Fornsök
I Fornsök har du möjlighet att söka i kartan med hjälp av ett handritat område. Foto: ( CC BY)

När blir Fornsök helt klart?

Fornsök är en söktjänst för information om fornlämningar och arkeologiska uppdrag i Sverige. Eftersom utvecklingsarbete pågår parallellt med arbetet att förvalta, utbilda och stödja kring de tjänster och verktyg som används i processen för arkeologiska information, så kommer Fornsök i ordets bokstavliga mening aldrig att bli helt klart.

Arbetssättet där utveckling och förvaltning går hand i hand går ut på att ständigt fånga in och prioritera bland de behov arkeologiska utförare och kulturmiljöhandläggare har för att kunna vara så hjälpta av verktygen som möjligt i sitt arbete. De nyutvecklade funktionerna släpps i täta ”releaser”, eller uppdateringar, för att på så sätt ständigt utveckla både sök- och registreringsverktyget för ökad nytta och användbarhet.

Vad nytt har hittills utvecklats?

Exempel på vad som hittills lagts till i Fornsök, jämfört med den version som först driftsattes (februari 2019):

 • Funktion för utskrift av informationen. Här ser man all information som hör till en lämning samlad i ett dokument.
 • Funktion för att kunna söka i kartan med hjälp en handritad polygon.
 • Information om vilket museum i Sverige som tagit hand om eventuella fynd som hittats inom uppdraget.
 • Versionshistorik över informationen för varje lämning – man kan se tidigare versioner av lämningens information.
 • Beständiga länkar till objekten i Fornsök.
 • Funktion för att positionera kartan utifrån koordinater.

Vad nytt är på gång att utvecklas?

Exempel på funktioner där utveckling påbörjats eller som finns på listan att börja utveckla våren 2020 är:

 • Fastighetsbeteckningen visas i kartlagret för fastighetsgränser.
 • Funktion för fritextsök.
 • Visning av lämningsnummer (lämningens identitet) direkt i kartan via små etiketter.
 • Zooma i kartan utifrån ortnamn.

Bakgrund

Vad är Fornsök?

Fornsök är en webbaserad söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Nya versionen av Fornsök som sjösattes i början av 2019 har också ett sökbart register för planerade, pågående eller avslutade arkeologiska uppdrag i Sverige. Du kan söka fram lämningar och uppdrag direkt i kartan eller via textfält.

Fornsök är utvecklat av Riksantikvarieämbetet och informationen om fornlämningar och uppdrag är sökbar för alla.

Den information som visas i Fornsök ligger lagrad Kulturmiljöregistret (KMR). Det är yrkesverksamma arkeologer i Sverige och länsstyrelsehandläggare som arbetar med arkeologi och kulturmiljö som lägger in all information i KMR med hjälp av registreringsverktyget Fornreg. Det finns även en registreringsapplikation som heter Fältreg för de yrkesverksamma som vill registrera ute i fält.

 

 

 

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: