Nyhetsarkiv
Järle kvarn nedströms dammen, senhöst Foto: (CC BY)

Utrivningar vid Järle kvarndamm skulle orsaka skada på riksintresset

En utrivning av Järle Kvarndamm i Nora kommun skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset vid Järle. Det bedömer Riksantikvarieämbetet i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som ska ta ställning till Naturvårdsverkets ansökan att riva ut delar av vattenanläggningen.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har fått in en ansökan från Naturvårdsverket om att riva delar av Järle kvarndamm från 1750-talet för att bland annat skapa bättre möjlighet till fiskväg för öring. Domstolen har bett Riksantikvarieämbetet yttra sig över ansökan.

Efter att ha gått igenom handlingarna och besökt riksintresset Bondebyn – Järle – Yxe, bedömer Riksantikvarieämbetet att en utrivning enligt ansökan skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset.

Andra möjligheter bör utredas

Riksantikvarieämbetet menar också att åtgärderna även måste prövas mot kulturmiljölagen och att processen därför bör pausas tills denna prövning är gjord.

I yttrandet föreslår Riksantikvarieämbetet också att möjligheten att skapa en tillräckligt väl fungerande fiskväg för öring i bifåran bör utredas. Då skulle inte dammtrösklarna i huvudfåran behöva rivas och dammens vattenspegel skulle finnas kvar.

Riksintresset Bondebyn – Järle – Yxe

Bondebyn – Järle – Yxe består av ett odlingslandskap med kulturhistoriskt värdefull bergslags- och bruksbebyggelse. Där ingår bondebyn med den före detta gästgiveribyggnaden från 1800-talet, Övre och Nedre Järle med många byggnader av högt kulturhistoriskt egenvärde och lämningar efter Järle nedre bruk från 1600-talet, samt odlingsmarker längs Järleåns slingrande fåra.

Läs hela yttrandet med bilagor bland aktuella frågor.

 

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: