Nyhetsarkiv

Välkommen att anmäla dig till Digitalt museimöte 7–8 september

Coronapandemin har fått många institutioner att växla över till mer digitala arbetssätt och verktyg. Allt fler analoga besök och arbetssätt har ersatts av digitala alternativ och det har, även om det för vissa är en välbekant utveckling, för många inneburit stora utmaningar kopplat till bland annat organisation, kompetens och ekonomi. Har pandemins konsekvenser gjort det tydligt att en affärsmodell och verksamhet som fortfarande utgår från fysiska besök och en museibyggnad som norm, är sårbarare än vi trott? Har samhällets digitala transformation gjort det fysiska mötet med kulturarvet än mer attraktivt?

Digitalt museimöte kommer vi bland annat får lyssna på representanter från branscher som kommit längre i sin digitala transformation och ta del av deras erfarenheter och tankar om hur de utvecklade sin verksamhet och affärsmodell efter de nya utmaningarna. Vi kommer också föra ett samtal med kulturminister Amanda Lind och dela ut priset Årets museum.

Under konferensens andra dag fördjupar vi oss i erfarenheter kring hur vi kan skapa hållbarhet och vilka långsiktiga effekter den digitala transformationen kan tänkas ge. Det blir även en hel del praktiknära exempel på hur olika museer ställt om för att möta sina besökare digitalt och hur samspelet mellan ny teknik och gamla berättelser kan se ut.

Vi sänder både från en studio i Visby och från en i Stockholm, samt tar in föreläsare via länk från andra delar av landet och världen. Du kan delta via Zoom (anmälan krävs för att få länken) eller följa mötet live via YouTube (länk meddelas senare). Större delen av programmet teckenspråktolkas.

Digitalt museimöte finansieras av Riksantikvarieämbetet och är kostnadsfritt för dig som deltar.

Twitter: #museimöte

Om du har du några frågor rörande Digitalt museimöte, före eller under konferensen, kontakta digitalt.museimote@raa.se.

Utförligt program hittar du här.

Anmälningsformuläret hittar du här. 

Välkomna!

Sveriges Museer, Riksantikvarieämbetet och Gotlands Museum

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: