Nyhetsarkiv
Man med hatt och block i handen står framför medeltida grindstolpar med runor på.
Otto von Friesens fältarbete blir nu mer tillgängligt för forskning. Foto: (CC BY)

Digitaliserade runor ska locka både forskare och turister

Nu blir det möjligt för alla att botanisera bland Sveriges och Nordens runinskrifter på dator eller via mobilen. I samarbete med Uppsala universitet har Riksantikvarieämbetet lanserat en ny söktjänst. Söktjänsten Runor ska underlätta för forskare, men också för skolor och turister.

I ett unikt arbete har alla Nordens, och därmed en stor del av världens runinskrifter gjorts sökbara digitalt. Drygt tre år har arbetet tagit, och ett tjugotal forskare och IT-experter på Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet har deltagit. Det är tiotusentals bilder och andra dokument som nu blir tillgängliga i digital och sökbar form. Tjänsten lanserades vid ett webbsänt seminarium den 3 december. Vill du ta del av filmen från seminariet i efterhand hittar du länken längre ned på sidan.

– Runor vänder sig till akademiska forskare men jag är övertygad om att alla som är intresserade av runor kommer att kunna använda söktjänsten. Skolor och hembygdsföreningar är några möjliga målgrupper, säger Magnus Källström, runforskare på Riksantikvarieämbetet och projektledare för den nya söktjänsten Runor.

Runsökning via karta hjälper både forskare och bilresenärer

Söktjänsten är tillgänglig för alla. Den nås både via dator eller mobil, utan krav på inloggning. Man kan välja att visa sin egen position i kartan och på så sätt se var närbelägna runstenar finns. Det är funktioner som lämpar sig för akademiska fältstudier, konstaterar Magnus Källström. Men det öppnar också nya möjligheter till runstenssafari för barnfamiljer och bilresenärer som rör sig genom landskapet.

– Kanske kan det bidra till att barn och unga börjar leta runor istället för Pokemons, säger Magnus Källström.

7 000 runinskrifter med varsin sida

Den nya söktjänsten, som går under namnet Runor, rymmer så gott som alla kända nordiska runinskrifter. Totalt rör det sig om närmare sju tusen sådana i Sverige, Norden och övriga Europa. Runinskrifterna är sökbara via karta, men det är också möjligt att söka via text, geografisk plats eller signum (en unik beteckning för varje runinskrift).

Varje enskild runinskrift har sin egen sida i databasen. Alla funktioner kommer inte att vara fullständiga vid lanseringen, men på sikt kommer inskriften att finnas i både svensk och engelsk översättning – tillsammans med bland annat foton, rapporter och vidare hänvisningar.

– Varje runinskrift i databasen kommer så småningom att ha en länk till en artikel från det stora verket Sveriges runinskrifter, där man kan läsa mer detaljerat om inskriftens historia och vad texten betyder, säger Magnus Källström.

Forskningssamarbete med Uppsala universitet

Söktjänsten ingår i forskningsprojektet Evighetsrunor. Projektet är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet, med finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien.

Innehållet i Runor bygger på en sammanlänkning och modernisering av två stora kunskapskällor – Sveriges runinskrifter och Samnordisk rundatabas. Båda har visserligen funnits på nätet under en längre tid, men i en mer svåråtkomlig form.

Dessutom har en satsning gjorts för att lyfta fram tidigare svåråtkomligt och bortglömt källmaterial. Bland annat har projektet för första gången digitaliserat samtliga omkring trehundra inskrifter med dalrunor, den yngsta typen av runor som användes i Sverige ända in på 1900-talet. Även foton och anteckningsböcker efter Otto von Friesen, en inflytelserik runolog vid Uppsala universitet i början av 1900-talet, har digitaliserats.

Marco Bianchi, universitetslektor vid Uppsala universitet, har varit delprojektledare.

– Vi hade en lång önskelista vad som skulle ingå i söktjänsten när vi satte igång. Allt finns inte med, ännu i alla fall, men jag är ändå väldigt nöjd med vad vi har åstadkommit, säger Marco Bianchi.

Forskaren: “Inte bara för oss runnördar”

Marco Bianchi är verksam vid Institutionen för nordiska språk där landets största forskningsmiljö för runologi finns. Han ser flera andra forskningsområden som kommer att gynnas av att söktjänsten gör det möjligt att studera runmaterial på ett mer systematiskt sätt än tidigare, bland annat bebyggelsehistoria, konsthistoria, arkeologi, religionshistoria.

Liksom Magnus Källström vid Riksantikvarieämbetet är Marco Bianchi stolt över att det fleråriga arbetet också kommer att nå en bred målgrupp.

– Det känns väldigt roligt att vi kan öppna upp söktjänsten för allmänheten. Det innebär att allt runmaterial framöver kommer att vara tillgängligt för andra än oss runnördar, säger Marco Bianchi.

Mer om runor och filmen hittar du här

Vill du få en introduktion i vad som går att hitta och hur man söker i söktjänsten Runor? Titta då gärna på webbsändningen från den 3 december 2020, då söktjänsten för första gången presenterades vid ett digitalt lanseringsseminarium.

Här kan du ta del av webbsändningen från lanseringsseminariet.

Vill du lära dig mer om runor? Då kan du ta del av Runskolan där Riksantikvarieämbetet har samlat grunderna för runor och runinskrifter.

Här hittar du tjänsten

Söktjänsten Runor finns nu tillgänglig via Riksantikvarieämbetets webbplats. Välkommen att frossa i runor på adressen: raa.se/runor.


Runor är resultatet av projektet Evighetsrunor – ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien. 

 

___ ___
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: