Nyhetsarkiv
Exteriör på Kungliga bibliotekets framsida
Kungliga biblioteket utsattes för insiderstölder i början av 2000-talet. En av de stulna böckerna finns i Nederländerna och har begärts återlämnad av Riksantikvarieämbetet. Foto: (CC BY)

Stulen bok från Kungliga biblioteket återlämnas ej

Riksantikvarieämbetet har överklagat en dom från 2019 i nederländsk domstol för att återkräva boken Nippon som stulits från Kungliga biblioteket. Den 7 april i år tillbakavisade den andra instansen kraven från Sverige. Domstolen gick på samma linje som den första instansen och menade att för lång tid förflutit från det att Sverige fick kännedom om var boken fanns och det att stämningsansökan lämnades in.

Det handlar om ett avgörande i andra instans i Amsterdams allmänna domstol. Rätten anser att preskriptionstiden löpt ut. I september 2005 genomförde den tyska polisen en husrannsakan på begäran av svenska staten hos en auktionsfirma som hade lagt ut boken till försäljning. Två medarbetare från Kungliga biblioteket deltog i husrannsakan. Domaren menar att det redan då avslöjades för Sverige var boken Nippon fanns. Till följd av utgången blir svenska staten skyldig att betala motpartens rättegångskostnader med 4 200 euro.

– Riksantikvarieämbetet ifrågasatte den tolkningen eftersom myndigheten inte fick vetskap om var boken fanns förrän den 23 september 2015 då Kungliga biblioteket underrättade oss om var de trodde boken fanns och vem som innehade den. Riksantikvarieämbetet är den enda myndighet som kan väcka den här typen av talan enligt återlämnandedirektivet. Nu gjorde domstolen en annan tolkning och vi måste vänta på en översättning av hela domen till engelska innan vi vet om vi ska överklaga den, säger Riksantikvarieämbetets verksjurist Maria Barkin.

Enligt återlämnandedirektivet som Sverige åberopar ska talan vara väckt inom tre år från den tidpunkt då den återkrävande staten fick kännedom om var den illegalt utförda kultur­egendomen fanns. Stämningsansökan lämnades in 21 februari 2018. Dom i första instans meddelades i januari 2019. Riksantikvarieämbetet överklagade domen till andra instans som den 7 april 2021 avslog Riksantikvarieämbetets överklagande. Den domen går att överklaga fram till den 6 juli i år. Riksantikvarieämbetet överväger just nu om myndigheten ska överklaga domen.

Bakgrund

Det rör sig om boken Nippon, med det fullständiga namnet Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern: Jezo mit den südlichen Kurilen, Krafto, Koorai und den Liukiu- Inseln, som är skriven av Philipp Franz von Sieboldoch tryckt i Leyden 1852. Det är ett verk som är unikt och ytterst värdefullt både sett ur ekonomisk och kulturhistorisk synvinkel. Boken stals från Kungliga biblioteket av den så kallade KB-mannen innan den år 2003 köptes av en nederländsk bokhandlare från ett auktionshus utomlands.

För frågor som rör stämningsansökan och den juridiska processen svarar Riksantikvarieämbetet. På frågor om det stulna objektet svarar Kungliga biblioteket, som också har en Lista över de stulna böckerna

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: