Nyhetsarkiv
Heritage science handlar om att överbrygga gapet mellan naturvetenskap och humaniora. Foto: (CC BY)

Ny utlysning för europeiskt samarbete inom heritage science är öppen

Nu är den andra utlysningsomgången inom IPERION HS öppen, fram till 30 juni. Satsningen syftar till att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt inom heritage science och uppmuntra samarbeten över nationsgränserna. Totalt kommer fler än 300 delprojekt att få finansiering fram till 2023.

Förra året inleddes EU:s hittills största satsning på heritage science, IPERION HS – Integrating Platforms for the European Research Infrastructure on Heritage Science. Projektet löper under åren 2020 – 2023 och beviljar projektmedel för tillgång till andra länders expertis, anläggningar och instrument. Medlen omfattar även resor och boende. Alla inom EU som arbetar med offentligt kulturarv har möjlighet att söka bidrag, exempelvis forskare, konservatorer, konsthistoriker eller kuratorer. 

Forskningsområdet heritage science syftar till att överbrygga gapet mellan naturvetenskap och humaniora, bland annat inom konsthistoria, arkeologi, konserveringsvetenskap och paleontologi. IPERION HS omfattar 23 länder och 67 organisationer och anläggningar. Från svensk sida medverkar Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, SciLifeLab – Ancient DNA Facility, Umeå universitet samt Kulturarvslaboratoriet vid Riksantikvarieämbetet, som också är sammanhållande nod för Sverige.

På hemsidan för IPERION HS finns information om vilka möjligheter som finns och hur man ansöker. Är man osäker kan man antingen kontakta sekretariatet för IPERION HS eller vända sig till Riksantikvarieämbetet. På k-blogg kan du läsa mer om IPERION HS.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: