Nyhetsarkiv

Gamla Uppsala museum tas över av Region Uppsala

Gamla Uppsala museum överförs den 1 januari 2022 från Riksantikvarieämbetet till Region Uppsala. Det innebär att museets verksamhet och personal övergår till Region Uppsala i Upplandsmuseets regi.

Riksantikvarieämbetet och Region Uppsala är nu överens om villkoren för en övergång av Gamla Uppsala museum till regionen. Båda parter bedömer att verksamheten har bättre möjligheter att utvecklas i ett regionalt sammanhang.

Gamla Uppsala museum har gjort en omfattande digital omställning och ökat sin räckvidd på ett betydelsefullt sätt, till exempel genom att föra in aktuell forskning i verksamheten, använda immersiva medier och etablera en digital skolverksamhet.

– Jag är mycket stolt över museets verksamhet. Det är ett mycket uppskattat besöksmål, liksom en viktig resurs för skolverksamhet såväl i Uppland som i hela riket. Det är en innovativ och framgångsrik verksamhet som nu lämnas över till regionen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: