Nyhetsarkiv
En broschyr på ett bord
De stora behoven av åtgärder för stärkt beredskap inom kulturarvssektorn är en av de saker som Riksantikvarieämbetet lyfter i sitt budgetunderlag till regeringen. Foto: (CC BY)

Ny utställning vill förbättra skolelevers kunskap om beredskap genom tiderna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Riksantikvarieämbetet, RAÄ, och Statens försvarshistoriska museer, SFHM, samarbetar just nu kring en utställning, med mål att bredda skolelevers kunskap om hur Sveriges befolkning har förberett sig för att möta olika hot genom tiderna – från andra världskriget fram till i dag med klimatförändringar och pandemier. Vandringsutställningen planeras vara färdig sommaren 2022.

”Det är vardag för många barn runt om i världen att leva i beredskap och i kriser. Vi elever skulle få ett bredare perspektiv.”

Så uttryckte sig en elev när MSB, RAÄ och SFHM genomförde en förstudie 2020 om svenska skolelevers kunskap om beredskapen inför kriser och ytterst krig. Undersökningen, som omfattade elever i årskurs nio samt gymnasiet, visar att målgruppen har en bristande kunskap, men ett stort intresse för frågor om hot, säkerhet och beredskap i Sverige. Mest intresserad är man om pandemins påverkan på Sveriges beredskap och vad man själv kan göra för att förbereda sig för olika kriser, beroende på var i landet man bor. Eleverna uttryckte också en önskan om att sätta ämnet beredskap i en historisk kontext.

– SFHM ser fram emot att tillsammans med MSB och RAÄ producera en utställning med det ständigt aktuella ämnet beredskap med syfte att öka kunskapen om frågorna hos landets gymnasieelever. Vi är tre olika myndigheter som kompletterar varandra, där SFHM bidrar med att sätta ämnet i en historisk kontext, MSB bidrar med det dagsaktuella perspektivet och RAÄ med innovation inom utställningsmediet, säger Helén Johansson, utställningsproducent på SFHM.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: