Nyheter
Mölndals stadshus. Foto: (CC BY)

Digital utställning – Demokratins byggnader

I utställningen ”Demokratins byggnader” uppmärksammar Vitterhetsakademiens bibliotek byggnader som hör samman med ett demokratiskt samhälle. Byggnader såsom kommunalhus, medborgarhus och folkets hus som genom sin funktion har varit betydelsefulla för vårt samhälle.

Utställningen visar fotografier ur Riksantikvarieämbetes arkiv på olika kommunalhus, medborgarhus och folkets hus som finns runt om i Sverige. Många byggnader är ritade av välkända och högt meriterade arkitekter och omsorgen om material och detaljer är ofta unik.

– Det har varit jätteroligt att rikta ljuset på byggnader som finns i varenda mindre stad men som sällan får den uppmärksamhet de förtjänar, säger bibliotekarie Ylva Schmidt, som varit med och fotograferat och att välja ut fotografierna.

Arkitekten har ofta haft tid och ekonomi att låta skönheten få fullt utrymme till exempel i trapphus, dörrar, handtag, vägg- och golvbeklädnader och belysning, eller som i fönsterpartierna på Mölndals stadshus.

Utställningen är ett av Riksantikvarieämbetets bidrag till regeringens nationella kraftsamling ”Demokrati 100 år – samling för en stark demokrati”.

Här hittar du utställningen Demokratins byggnader

Läs mer

Se även arkivets och bibliotekets utställning Jämställt kulturarv – Demokrati 100 år. Biblioteket har också ämnesguider inom bibliotekets kärnområden arkeologi, byggnadsvård, museologi och numismatik, medeltidens konst och arkitektur. Du hittar alla ämnesguider här.

Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek. Namnet Vitterhetsakademiens bibliotek kommer av att Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhetsakademien hörde ihop fram till 1974. Idag förvaltas biblioteket av Riksantikvarieämbetet och våra samlingar tillhör både Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhetsakademien.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: