Nyhetsarkiv
Man står i naturen med karteringsinstrument.
Kartering pågår. Foto: (PDM)

Jobbar du med arkeologisk dokumentation?

Under hösten bjuder Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet in till två digitala seminarier som vänder sig till dig som är beställare, producent eller användare av arkeologisk dokumentation, till exempel arkeolog, forskare eller tjänsteman vid länsstyrelsen eller annan myndighet.

I ett gemensamt projekt, Urdar-projektet, med syfte att ta fram metoder för att bevara och tillgängliggöra digital arkeologisk dokumentation bjuder vi tillsammans med Uppsala universitet in till två seminarier med lite olika inriktning. Vi ser gärna att du medverkar vid båda.

Under det första seminariet, fredagen den 29 oktober, presenterar vi resultat och erfarenheter från att ha bearbetat data i gamla Intrasis-projekt. Det andra hålls fredagen den 19 november och då fokuserar vi på nuläget och framtiden, för att tillsammans diskutera hur vi kan göra arkeologisk dokumentation mer återanvändbar.

Läs mer om seminarierna och hur du anmäler dig här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: