Nyhetsarkiv
Den nya infrastrukturen ska länka samman forskningsdata och digitaliserade museisamlingar. Här är en illustration som visar flera års arkeologiska undersökningar av kungsgårdshallarna i Gamla Uppsala. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet medverkar i SveDigArk – infrastruktur för arkeologi och kulturarv

Nu byggs en ny nationell infrastruktur för att möjliggöra avancerade analyser av arkeologiska undersökningar, kulturmiljöer, kulturarvssamlingar och forskningsdata. SveDigArk har tilldelats finansiering av Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan sex svenska lärosäten och myndigheterna Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.

Vetenskapsrådet ger anslag till forskningsinfrastrukturer som bedöms vara av brett nationellt intresse och som ska bidra till samhällsutvecklingen. SveDigArk ska göra det möjligt att utföra avancerade datadrivna analyser på komplex information från kulturmiljöer, arkeologiska undersökningar, kulturarvssamlingar och forskningsdata. SveDigArk kommer att länka samman forskningsdata med data från arkeologiska undersökningar och digitaliserade museisamlingar. Det gör det möjligt att göra analyser på komplex information från hela Sveriges historia, från istid till nutid.

”Säkerställa denna fantastiska skatt”

– Riksantikvarieämbetets bidrag i SveDigArk understryker vår pådrivande roll både vad gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter och i att flytta fram gränserna för forskning inom kulturarvsområdet. Vi visar att vi driver på förståelsen av vilken viktig resurs kulturarvsinstitutionernas samlade data är och att vi tar stort ansvar för att säkerställa att denna fantastiska skatt kommer till användning i ledande forskning, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Utgår från K-Samsök

Skelettet i SveDigArk kommer att utgöras av K-Samsök som är Riksantikvarieämbetets aggregator för digitaliserade samlingar med data från över 80 organisationer, inklusive myndighetens egna arkiv och register. För att länka samman kulturarvssamlingar och kulturmiljöinformation med den forskning som bedrivits på dem och tillgängliggöra allt detta enligt FAIR principerna så krävs dock utveckling. Inte minst på grund av att det nu finns internationella standarder och datamodeller för kulturarv som inte fanns vid lanseringen 2008. För de övriga parterna i SveDigArk medför K-Samsök att de inte behöver börja från noll med aggregering och att det finns en betrodd förvaltare av tjänsten.

– Att få status som infrastruktur av nationellt intresse är högt eftertraktat och mycket svårt att erhålla. Det känns därför oerhört spännande att Riksantikvarieämbetet nu ingår som en viktig aktör i en sådan nationell infrastruktur. Det storskaliga analyser av kulturarvsdata som SweDigArk möjliggör kommer ge viktiga kunskaper om dåtid, nutid och, inte minst, värdefulla insikter för att möta vår framtid, säger Joakim Malmström.

Här kan du läsa vad Uppsala universitet skriver om SveDigArk: Uppsala universitet om SveDigArk

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: