Nyheter
Barnteckning av små figurer som har olika plakat och skyltar med texter och symboler på
Teckning från när skolklasser i årskurs fyra och fem fick rita på temat "Demokrati 100 år". Foto: (CC0)

Kulturarv för alla? Nu har vår seminarieserie med samtal om jämställt kulturarv startat

Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Hur kan vi synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, barn och unga? Hur kan vi göra kulturarvet åtkomligt för alla och vad hände efter #metoo inom det arkeologiska fältet?

Det är exempel på angelägna frågor som Riksantikvarieämbetet tar upp i vår seminarieserie “Jämställt kulturarv – Demokratin 100 årsom webbsänds i fem delar mellan den 1 och den 9 december.

Till seminarieserien har vi bjudit in gäster från Naturvårdsverket, Kulturdepartementet, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Hembygdsförbund, tillsammans med representanter från ett flertal museer och en rad forskare från våra olika universitet. Webbsändningarna är förinspelade och de första fyra delarna i serien kommer att vara tillgängliga på vår webbplats och på vår Youtubekanal, från den 1 december.

– Eftersom kulturarv är så intimt kopplat till identitet och representation är ett av våra viktigaste mål att värna om kulturarvets demokratiska förankring. Med denna seminarieserie vill vi visa kopplingen mellan demokrati och kulturarv och vikten av att alla ska kunna känna sig representerade och kunna ta del av kulturarvet, säger Ola Wolfhechel Jensen, forskare och forskningssamordnare och ansvarig för seminarieserien på Riksantikvarieämbetet.

Serien avslutas med ett webbsänt uppföljande samtal den 9 december med tema “Kulturarv och demokrati, i dag och i morgon“, där riksantikvarie Joakim Malmström samtalar med gästerna Sophia Laurin, departementsråd vid Kulturdepartementet, Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet och Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund. Samtalet leds av moderator Tobias Svanelid.

Här hittar du hela serien med alla medverkande gäster och samtalsämnen:

raa.se/jamstallt-kulturarv

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: