Nyhetsarkiv
Schaktning med grävskopa vid förhistorisk boplats, Hököpinge Skåne 2020.
Schaktning med grävskopa vid förhistorisk boplats, Hököpinge Skåne 2020. Foto: (CC BY)

Ny rapport ger nationell överblick över genomförd uppdragsarkeologi

Riksantikvarieämbetet presenterar i en ny rapport statistisk över den uppdragsarkeologi som genomfördes under 2020. Länsstyrelserna fattade totalt 1 296 beslut om uppdragsarkeologiska insatser till en kostnad av 267,7 miljoner kronor.

Varje år beslutar länsstyrelserna enligt kulturmiljölagen om genomförandet av mellan 1 100 och 1 300 arkeologiska insatser i samband med exploateringar, så kallad uppdragsarkeologi.

Rapporten kan användas av länsstyrelser, arkeologiska företag och organisationer, men även Trafikverket, universitet och högskolor, för att analysera variationer i antal undersökningar eller kostnader över tid kopplat till skillnader i exploateringsgrad, mellan länen och typ av arkeologisk insats.

Sedan tidigare har Riksantikvarieämbetet sammanställt motsvarande statistik för åren 2003–2011 och för 2019. Statistiken ger en nationell överblick över genomförd uppdragsarkeologi som kan ligga till grund för fördjupande undersökningar och analyser kring tillämpning av kulturmiljölagen och det uppdragsarkeologiska systemet.

På sidan Ställningstaganden, överinseenden med mera inom uppdragsarkeologin finns fler rapporter som Riksantikvarieämbetet sammanställt.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: