Nyhetsarkiv
Naturbild med vy över dammar i förgrunden och viste i bakgrunden.
Äldre kulturlandskap: Svansele dammängar i Västerbotten. Foto: ( CC BY)

Expertråd för klimatanpassning belyser kulturarv och förändrat klimat i ny rapport

Nationella expertrådet för klimatanpassning lämnar nu en första rapport om det svenska klimatanpassningsarbetet. Kulturmiljöer och det byggda kulturarvet i ett förändrat klimat är ett av de områden som tas upp i rapporten.

Krafttag behövs för att säkra att samhället ställer om i en klimatsäker riktning, att skifta fokus från problem till lösningar och från planering till genomförande. Det är en av slutsatserna i rapporten som innehåller en utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning och ett antal förslag på åtgärder.

Expertrådet pekar i sin rapport på att kulturarv kan skadas av plötsliga händelser, som översvämningar, men också av långsammare förändringar, som högre fuktbelastning och lyfter fram Riksantikvarieämbetets handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen Kulturarv i ett förändrat klimat omfattar kulturmiljöer, föremål, samlingar och museer med syftet att öka insikten om och stärka förutsättningarna för det förebyggande arbetet.

Forskning kring kulturarv behövs

Behovet av forskning kring kulturarv i ett förändrat klimat, relevanta kunskapsunderlag och förebyggande åtgärder är något som framkommer i rapporten. Ett projekt som på längre sikt kan skapa förutsättningar för kunskapsunderlag är utvecklingen av bebyggelseregistret. Bebyggelseinformationsprojektet ska ge samlad, digital information om det byggda kulturarvet i Sverige och främja att bebyggelsens kulturvärden tas tillvara.

Nationella expertrådet för klimatanpassning är knutet till SMHI. Rådet har till uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige samt ge förslag på fortsatt arbete. Den nationella strategin för klimatanpassning ska revideras år 2023.

Läs Nationella expertrådets rapport

Om du vill veta mer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: