Nyhetsarkiv
Porträttbild av Susanne Thedéen iklädd svart tröda och spräcklig sjal om halsen.
Överantikvarie Susanne Thedéen gör idag sin första dag på nya jobbet. Foto: (CC BY)

Idag välkomnar vi Riksantikvarieämbetets nya överantikvarie Susanne Thedéen

Idag, den 20 april, börjar Susanne Thedéen jobbet som överantikvarie för Riksantikvarieämbetet. Hon kommer tillsammans med myndighetens chef, riksantikvarie Joakim Malmström, leda Riksantikvarieämbetets arbete. Susanne kommer närmast från tjänsten som länsmuseichef vid Gotlands Museum.

Regeringen beslutade den 17 februari 2022 att utse Susanne Thedéen som överantikvarie efter Knut Weibull, som gick i pension i januari 2022. Hon är utbildad civilekonom och även disputerad arkeolog. 2004 disputerade hon på en avhandling om begravningsritualer och livscykelritualer under bronsålder. Sedan 2017 har hon varit länsmuseichef på Gotlands Museum.

– Jag ser fram emot att äntligen få börja på Riksantikvarieämbetet och hoppas att mina tidigare erfarenheter från statlig förvaltning, musei- och kulturmiljöområdet kan bidra till att utveckla verksamheten. Jag kommer särskilt att prioritera samverkan med kulturarvssektorn och dialog med andra aktörer, säger Susanne Thedéen.

Susanne Thedéen har även en bakgrund som planeringschef och biträdande förvaltningschef vid Stockholms universitet.

Om Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Vi gör kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen genom att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Myndigheten leds av en myndighetschef, Joakim Malmström, som är riksantikvarie. Överantikvarien Susanne Thedéen är riksantikvariens ställföreträdare.

Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls. Vi utgår från målen och de uppdrag regeringen ger oss i instruktion och regleringsbrev. Totalt har vi cirka 250 anställda.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: