Nyheter
Två kvinnor i arbetskläder som målar ombord på en båt.
Arbeten på S/V Isolda. Föreningen som äger fartyget får 200 000 i bidrag för fortsatta arbeten ombord. Foto: (CC BY)

17 miljoner till ideella kulturarvsprojekt

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter. Totalt går bidraget till 114 projekt i hela landet.

Bland de nästan 400 ansökningar som kom in i år, har Riksantikvarieämbetet valt ut vilka arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och andra ideella organisationer som ska beviljas bidrag. Projekten handlar – på olika sätt – om att tillgängliggöra kulturarv för allmänheten. Det kan göras till exempel genom utställningar, genom att publicera material på nätet eller genom förbättrad tillgänglighet i museilokaler.

Ny digital plattform för lokalhistoria

Föreningen Svenskt Porträttarkiv får bidrag för ett digitaliseringsprojekt. Med hjälp av AI-teknik ska föreningen extrahera information ur text- och bildmaterial, som sedan tillgängliggörs via en plattform online. Plattformen, som fått namnet Bildhistoria, kommer att länka samman fotografier, personer, platser, byggnader och händelser. Tjänsten riktar sig till släktforskare och andra som vill fördjupa sig i lokal historia.

Renoveringsprojekt

Syftet med bidraget är också att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Många föreningar söker bidrag för att renovera bland annat kulturhistoriska fartyg, sågar, kvarnar och maskiner som förevisas på museer.

  • Grafiska museet i Helsingborg är ett av de museer som får bidrag för ett renoveringsprojekt. Föreningen som driver museet ska renovera en tryckpress från 1870-talet.
  • Kulturhistoriska fartyg är en annan målgrupp för bidraget. Föreningen Ångbogseraren Strand får bidrag för att renovera fartygets däck. Bidrag går också till renoveringen av segelfartyget Isolda. Båda fartygen är K-märkta.
  • Mulseryds Hembygdsförening får bidrag för att renovera en vattenränna vid Jära såg. Efter reparationen kommer sågen att kunna visas i drift för besökare. Sågen uppfördes på 1860-talet och ligger i närheten av hembygdsgården.

Dokumentation och insamling av kulturarv

En del av de beviljade projekten handlar om att hämta in kunskap, dokumentera kulturarv och att samla in berättelser. Två exempel på det är Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner, som ska intervjua människor som arbetat på Gustavsbergs porslinsfabrik, och Black Archive Swedens insamlingsprojekt Familjearkivet. Familjearkivet bygger på intervjuer och audiovisuellt material.

Se hela listan över beviljade projekt. Listan är sorterad utifrån län.
Läs mer om bidraget till kulturarvsarbete.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: