Nyhetsarkiv
Gravfält med grävskopa i arbete.
Arkeologisk undersökning vid Fyrislund, Uppsala. Foto: (CC BY)

Så kan uppdragsarkeologin förbättras

Uppdragsarkeologi kallas den arkeologi som genomförs i samband med markexploateringar. Riksantikvarieämbetet kan nu presentera resultatet av en ny kartläggning om hur uppdragsarkeologin fungerar i praktiken. Resultatrapporten ska ligga till grund för nya anvisningar inför kommande arkeologiska undersökningar.

I kulturmiljölagen anges att det är länsstyrelsen som bestämmer hur en uppdragsarkeologisk undersökning ska gå till och vem som ska genomföra den. Riksantikvarieämbetet har nu, i kraft av så kallad föreskriftsrätt, utformat mer detaljerade anvisningar om hur uppdragsarkeologi ska utföras.

Riksantikvarieämbetet har nyligen genomfört en kartläggning av hur uppdragsarkeologin fungerar i praktiken. Kartläggningen bygger på intervjuer av de olika parter som framför allt är inblandade i processen kring en undersökning dvs. länsstyrelse, arkeologiska företag och organisationer som genomför undersökningen och exploatörer.

– Glädjande var att vi fick så bra genomsvar på vår förfrågan om att delta i intervjuer. Samtliga länsstyrelser ställde upp och drygt hälften av de verksamma arkeologiska företagen och organisationerna. Dessutom hade vi bra samtal med representanter för Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner, säger Carolina Andersson, utredare vid Riksantikvarieämbetet.

Helhetsbild bidrar till att ny kunskap blir tillgänglig

Det stora intervjumaterialet har sedan analyserats utifrån de mål som är uppsatta för genomförandet av uppdragsarkeologi; att uppdragsarkeologin ska vara rättssäker, tydligt och effektiv, bidra till ny kunskap av vetenskaplig god kvalitet och att informationen och kunskapen som kommer fram inom uppdragsarkeologin är tillgänglig för alla intresserade målgrupper, både idag och i framtiden.

I rapporten Uppdragsarkeologi – nuläge och utvecklingsbehov ges en helhetsbild över de problem och utmaningar som finns inom uppdragsarkeologin idag. Rapporten kommer att ligga till grund för kommande insatser för att stärka såväl länsstyrelsernas beställning av uppdragsarkeologi som genomförandet av undersökningar.

Läs rapporten i Diva: Uppdragsarkeologi – nuläge och utvecklingsbehov 2022

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: