Nyhetsarkiv
Person i reflexväst och bygghjälm sitter på huk framför en blå glasmålning och undersöker en detalj i målningen. Omgiven av verktyg och annan utrustning.
Glasmålning i Kristine kyrka, Falun. Foto: (CC BY)

Konservering i kyrkan – hjälpreda till församlingar

Nu finns en kort skrift för församlingar som ska beställa och låta utföra konservering som är tillståndspliktig enligt lag. Den riktar sig även till konservatorer som skriver vård- och underhållsplaner och åtgärdsprogram samt utför åtgärder och dokumentation.

Församlingar som äger eller förvaltar kulturarv i form av kyrkliga inventarier och inredningar ansvarar också för skötsel och vård av dem. Till hjälp i detta arbete finns nu skriften Konservering i kyrkan ­ – ABC för ansökan, upphandling och utförande,  som går igenom de steg som behöver utföras vid beställning av konservering, vilka aktörer som är inblandade och vilka dokument som behövs i processen. Den innehåller även checklistor som stöd för minnet.

Skriften beskriver en arbetsprocess, där både beställare och utförare vet vad som förväntas av dem. Om stegen i skriften följs, blir processen från ansökan till beslut tydligare, vilket kan göra den snabbare.

Den nya skriften bygger på en tidigare skrift från 2010. Uppdateringarna bygger vidare på erfarenheter från utförare och tjänstepersoner som sedan dess arbetat med att beställa, utföra och gå igenom ansökningar för kyrkoantikvarisk ersättning.

Läs eller ladda ned skriften ”Konservering i kyrkan: ABC för ansökan, upphandling och utförande” i Diva.

Här kan du läsa mer om Riksantikvarieämbetets arbete med kyrkofrågor. (Vi ser just nu över informationen där, och mer information kan tillkomma, så håll gärna utkik på länken  framöver).

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: