Nyhetsarkiv
Fyra barn och en vuxen framför entré till ett museum. Foto: (CC BY)

Så anpassar du kulturarvslärande till skolans värld

Riksantikvarieämbetets webbsända seminarieserie på tema Kulturarv och skolan fortsätter i höst. Serien ger dig som arbetar på museum eller hos andra kulturarvsaktörer konkreta verktyg för att anpassa lärande om kulturarv till skolans behov.

Riksantikvarieämbetet bedömer att digitaliseringen är den viktigaste frågan inom museiområdet. Detta gäller inte minst i relation till skolan. Tillgängligheten är många gånger en förutsättning för kulturarvets användbarhet.

I höstens seminarieserie ”Kulturarv i skolan”, med start den 5 september, inleder Björn Ivarsson Lilieblad, historiker och avdelningschef för ”Samlingar och konservering” på Östergötlands länsmuseum, med att berätta om hur museet med hjälp av metoden Framtidsverkstäder undersökt lärares önskemål och behov: Vilka digitala material vill lärarna ha – egentligen?

Seminarieserien är ett sätt att stödja arkiv, museer och världsarv att kunna göra skillnad för skolundervisningen och möta de tre stora utmaningar som kulturarvsaktörerna har:

  • Att nå ut med resurser och utbud till skolan
  • Hitta vägar till nära samarbete med skolan så att kulturarv bättre kan utnyttjas som en pedagogisk resurs
  • Hitta olika former av stödjande strukturer som underlättar samarbete.

– Vi har ett bra program för hösten. I kommande seminarier tar vi bland annat upp frågor som; hur vi kan begripliggöra historien, hur elever som inte har kulturarvsinstitutioner i sin närhet kan få tillgång till kulturarv i sitt lärande och hur man kan stötta skolans arbete genom att utbilda och fortbilda lärare om kulturarv som resurs i skolan, säger Charlotte Ahnlund Berg, utredare på Riksantikvarieämbetet som håller i seminarieserien.

Underutnyttjad resurs

Kulturarv är en tillgång i undervisningen som kan utnyttjas betydligt mer. Det framgår tydligt av rapporten, ”Skolan och kulturarvet”, som Riksantikvarieämbetet tagit fram på regeringens uppdrag.

– Vi vill naturligtvis också att fortsätta följa implementeringen av de nya kursplanerna för grundskolan i samtal om hur verksamheten påverkats och hur det fungerar. Skicka gärna egna förslag på innehåll du vill se i framtida seminarier, säger Charlotte Ahnlund Berg

Sista anmälningsdag för seminariet den 5 september är nu på fredag 2 september.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: