Nyhetsarkiv
Ett gammalt hus vid vatten
Stumholmens byggnader klarade sig oskadda från stadsbranden 1790 och därmed bevarades en av Karlskronas märkligaste byggnader; Slup- och barkasskjulet. Foto: (CC BY)

Välkommen att anmäla dig till 2022 års upplaga av konferensen Gestaltad livsmiljö

När allting ställs på sin spets är temat för konferensen Gestaltad livsmiljö som äger rum i Stockholm den 6 oktober. Nu är talarna bokade, programmet presenterat och anmälan har öppnat.  Konferensen livesänds för dig som inte kan delta på plats.

Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör. 

Bevarande och utveckling i en utmanande tid

Vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer är betydelsefulla att bevara och utveckla när stora utmaningar som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning, ohälsa, segregation utmanar? Det är frågor som tas upp på årets konferens där du får ta del av hur aktörer inom fältet tänkt och agerat när de vägt in såväl de lokala förutsättningarna liksom de stora globala utmaningarna i sina arbeten.

Lokala värden och globala perspektiv

Dagen inleds med en spaning av Malin Myrin, antikvarie och konservator och Ulrika Mebus, antikvarie, ICOMOS Sverige och Fedir Androshchuk, chef för Nationalmuseet i Kiev. Dagens två huvudtalare är Gloria Cabral från Gabinete de Arquiectura och Césare Peeren, grundare av Superuse.

Vi får ta del av exempel på processer, verktyg och framgångsfaktorer i arbetet med gestaltad livsmiljö och lyssna på panelsamtal om bland annat bevarande och utveckling av konst, arkitektur och kulturmiljö.

Delta på plats eller digitalt

Konferensen Gestaltad livsmiljö 2022 äger rum torsdagen den 6 oktober kl.09:00-17:30 i Auditoriet på ArkDes i Stockholm och den livesänds digitalt. Konferensen är kostnadsfri med efterföljande mingel.

Här kan du ta del av programmet, läsa om talarna och anmäla dig till konferensen

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: