Nyhetsarkiv
Man i talarstol i kyrka
Riksantikvarie Joakim Malmström invigde Byggnadsvårdens konvent i Mariestads domkyrka. Foto: (CC BY)

Byggnadsvården sätter fokus på det byggda kulturarvet som resurs för klimatomställning

Kulturmiljöns betydelse för minskad miljöpåverkan, cirkulär ekonomi och goda livsmiljöer lyfts fram på årets upplaga av Byggnadsvårdens konvent, den 21-23 september i Mariestad.

Byggnadsvårdens konvent invigdes i Mariestads domkyrka under onsdagen av riksantikvarie Joakim Malmström som betonade den viktiga roll som byggnadsvården har i en omvärld som präglas av klimatförändringar och det pågående kriget i Ukraina.

– Med den samlade kraften från vårt byggda kulturarv och den värdefulla kunskap som finns hos byggnadsvårdens olika professioner kan vi ta oss an gemensamma utmaningar och skapa nya möjligheter för en hållbar samhällsutveckling, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Samlad kompetens inom byggnadsvård

Över 500 anmälda deltagare, byggnadsantikvarier, hantverkare, materialproducenter, samhällsplanerare, arkitekter, ingenjörer, forskare, studenter och andra verksamma inom byggnadsvård, möts under konventets tre dagar för att utbyta erfarenheter, dela kunskap och diskutera aktuella frågor och delta i utbudet med ett hundratal föreläsningar, workshops och presentationer.

Aktuella metodstöd och standarder

Riksantikvarieämbetet medverkar i ett antal programpunkter som tar upp olika sätt att arbeta med kulturhistoriska värden i den gestaltade livsmiljön genom kunskapsbanken för PBL, plan- och bygglagen, och ett nyligen framtaget metodstöd för byggnadsanknuten offentlig konst. Aktuella internationella standarder för byggnadsvården presenteras, bland annat en ny europeisk standard för att utvärdera vattenupptagningsförmågan hos sten, tegel och betong.

Nytt system för det byggda kulturarvet

Nu pågår utvecklingen av ett nytt informationssystem för det byggda kulturarvet som ska ge en överblick av kulturvärden som finns inom bebyggd miljö och hjälpa aktörer att agera rätt i samhällsbyggnadsprocessen. Riksantikvarieämbetet, som leder arbetet med Bebyggelseinformationsprojektet, berättar på Byggnadsvårdens konvent om syftet med det nya bebyggelseregistret, vilka nyttor det medför och vad som händer just nu i projektet.

Femte upplagan av Byggnadsvårdens konvent

Byggnadsvårdens konvent genomförs vartannat år och detta är femte gången som evenemanget genomförs. Arrangörer av årets konvent är Västra Götalandsregionen, Riksantikvarieämbetet, Hantverkslaboratoriet, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Byggnadsvårdsföretagen. Konferensen genomförs på plats i Mariestad.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: