Nyhetsarkiv
Framsidan av tidsskriften med en svartvit tecknad stadsvy.
Kulturturminnesvård, nr 3-4 från 1986. Foto: (PDM)

Efterfrågade publikationer snart digitalt tillgängliga

Riksantikvarieämbetets äldre publikationsserie ”Medeltidsstaden” och tidskriften ”Kulturminnesvård/Kulturmiljövård” har nyligen digitiserats – förts över från papper till digitalt format. Nu pågår arbetet med att gör dem tillgängliga.

Digitaliseringen, där arbetet med digitisering ingår, av kulturarvet är en förutsättning för att det ska kunna bevaras, användas och utvecklas. Kulturarvets tillgänglighet och användbarhet är en ödesfråga för att det ska kunna komma samhället till del och för att bidra till det gemensammas mål om demokrati, delaktighet och hållbarhet. 

Riksantikvarieämbetet har över tid givit ut en stor mängd publikationer av vikt för kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetets bibliotek har i omgångar digitiserat delar av dessa och den långsiktiga ambitionen är att tillgängliggöra myndighetens hela utgivning.

År 2021 fick biblioteket FoU-medel till en förstudie för att se över möjligheten till en storskalig digitalisering och att genomföra en digitisering av två av myndighetens publikationsserier.

Valet föll på publikationerna ”Medeltidsstaden” och ”Kulturminnesvård/Kulturmiljövård”. Under våren 2022 genomfördes digitiseringen och nu arbetar biblioteket med att registrera filerna och publicera dem efterhand i DiVA, landets största öppna publiceringssystem för forskningspublikationer som ägs av Uppsala universitet. Arbetet beräknas vara klart under början av nästa år.

Här finns Riksantikvarieämbetets publikationer listade

Se publikationerna direkt i DiVA

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: