Nyhetsarkiv
Fasaden på borgen Glimmingehus från nordost.
Glimmingehus från nordost. Foto: (CC BY)

Unika digitalguider först på Glimmingehus

De guidade visningarna är ett uppskattat inslag på Glimmingehus Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Nu lanseras även digitala guider där de historiskt klädda guiderna visualiseras, tack vare ett ett nyskapande verktyg som markant ökar tillgängligheten till berättelsen om Glimmingehus.

Audioguider är sedan länge ett väl använt förmedlingsverktyg på museer. Men att sammanföra funktionerna ovan med syn- och teckenspråkstolkning och stöd för engelska, tyska och danska är nyskapande. Beståndsdelarna finns sedan tidigare men har inte gjorts tillgängliga tillsammans.

Glimmingehus, Nordens bäst bevarade medeltidsborg, är ett levande fornminne, ett spännande utflyktsmål och ett centrum för medeltidsintresserade. Utvecklingsarbetet med att ta fram en ny digital lösning som förstärker upplevelsen av medeltidsborgen har pågått i flera år. Resultatet är nu färdigt: En app som kombinerar muntligt berättande om borgen och livet där med 3D-visualiseringar och faktarutor.

Visualiserar upplevelsen av medeltiden

– Från och med höstlovet kan besökare låna med sig en Ipad innehållande en digitalguide. Det blir ett helt nytt sätt att uppleva platsen. Du kan till exempel gå ner till borgköket och byta vy i plattan från hur det ser ut idag till hur det kunde sett ut på medeltiden, med elden igång och köksredskapen på sina platser, säger Jan Olofsson, enhetschef på Glimmingehus.

För projektledaren Viktor Lindbäck var vägen till färdig produkt lång, men värd mödan.

– De nya digitala guiderna bygger på den 3D-modell av Glimmingehus, som blev mitt första jobb för Riksantikvarieämbetet 2017. I samarbete med företaget Spree har tekniken sedan byggts upp steg för steg och testats mellan olika kompetenser och verksamhetsområden. Kunskaper och erfarenheter kring 3D-teknikens möjligheter och begränsningar kan sedan spridas vidare till andra besöksmål och museer, säger Viktor Lindbäck.

Stort personligt engagemang har bidragit

Glimmingehus personal har bidragit med berättande, dramatiseringar och fakta. De kan sitt hantverk och känner sin publik.

– Det blir bättre och mer personligt än om professionella inläsare läser någon annans ord från ett manus, säger Viktor Lindbäck.

Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltidsborg. Den började uppföras år 1499 som representativ bostad med starkt försvar, åt riddaren Jens Holgersen Ulfstand, och hans familj. Skåne tillhörde då Danmark.

Redan i slutet av 1500-talet, eller under tidigt 1600-tal, flyttade man ut ur stenhuset, och in i nya och mer tidsenliga hus på borggården. Borgen användes sedan som sädesmagasin under 1700- och 1800-talet, för att slutligen doneras till staten på 1920-talet.

Läs mer om de nya guiderna i Viktor Lindbäcks inlägg på Riksantikvarieämbetets K-blogg

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: