Nyhetsarkiv
Bild på en hand som håller i en mobil som visar information om bebyggelse med kulturvärden i närheten.
Tillgänglig information om bebyggelse med kulturvärden är en förutsättning för att agera rätt i samhällsbyggnadsprocessen. Bilden är ett exempel på hur registret kan komma att se ut. Foto: (CC BY)

Samlad information om byggnaders kulturvärden skapar nytta för många olika användare

Bebyggelse med kulturvärden är en kraft i utvecklingen av ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer. I samhällsbyggandet bidrar den till stärkt tillväxt genom att skapa attraktiva platser där människor vill leva, bo och arbeta.

Återanvändning och återbruk av befintlig bebyggelse bidrar också till cirkulär ekonomi, det hjälper till att minska samhällets resursanvändning och miljöpåverkan.

Tillgänglig information och kunskapsunderlag om bebyggelsens kulturvärden skapar förutsättningar för aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen att få den överblick de behöver. På så sätt minskar vi riskerna att på sikt förlora det byggda kulturarvet.

Bygglovshandläggare, planarkitekter, byggnadsantikvarier, fastighetsägare, byggherrar, hantverkare och ingenjörer är exempel på aktörer som har behov av kunskapsunderlag om bebyggelse med kulturvärden. Det finns även myndigheter och organisationer som inte direkt arbetar med samhällsbyggnad som efterfrågar information om bebyggelse med kulturvärden.

Under perioden 2020-2024 pågår därför ett projekt att skapa ett nytt tillgängligt, användbart och tillförlitligt bebyggelseregister.

Ger digital överblick över kulturvärden

Genom att tillgängliggöra samlad digital information om det byggda kulturarvet kan aktörerna få den överblick de behöver för att göra kvalificerade avvägningar i sitt arbete. På så sätt kan vi främja att bebyggelsens kulturvärden tas tillvara och inte riskerar att gå förlorade.

Vi har frågat tre användare av bebyggelseinformation om vilken nytta de ser för ett samlat register för bebyggelseinformation; Vallentuna kommun, Myndigheten för kulturanalys och Stockholms brandförsvar.

– Kartsystemet, att kunna få information om en byggnad och byggnader i dess närhet, är mycket användbart för att hitta objekt för bedömning av värde och skydd, säger Anders From, brandinspektör på Storstockholms brandförsvar.

Läs fler exempel på vad användare svarar om nyttan i artikel på Riksantikvarieämbetets K-blogg.
Läs mer om Riksantikvarieämbetets arbete med att ta fram ett nytt register för bebyggelse med kulturvärden.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: