Nyhetsarkiv
BIlden visar arbetande män i en glashytta.
I och med ändringarna i upphovsrättslagen kommer det att bli enklare för museer att sprida verk ur sina samlingar. Denna oljemålning av konstnär Johan Ahlbäck från 1930-talet finns i Smålands museums samlingar. Den föreställer glasarbetare vid Målerås glasbruk. Foto: (CC BY)

Ändrad upphovsrättslag ska förenkla för museer

Den 1 januari 2023 införs ändringar i upphovsrättslagen om litterära och konstnärliga verk, som kommer att beröra museer och kulturarvsinstitutioner. Ändringarna innebär delvis nya möjligheter för museer att använda och sprida verk i sina samlingar.

Lagändringen, som baserar sig på EU:s direktiv, kommer att påverka museernas användning av upphovsrättsskyddat material. De nya reglerna syftar till att anpassa upphovsrätten till den tekniska utvecklingen.

Bland ändringarna som rör museisektorn kan nämnas att det kommer bli lättare att fritt kunna återge äldre konstverk.

En ny särskild avtalslicens införs, genom vilken det bland annat blir möjligt för museer att ”framställa exemplar av verk som ingår i de egna samlingarna, men som inte finns i handeln”, som det står i lagförslaget.

”Ser fram emot att räta ut frågetecken”

Riksantikvarieämbetets programledare för museernas digitala omställning, Björn Sundberg, välkomnar lagändringen.

– Upphovsrätt är en stor fråga inom digitaliseringen av kulturarvet och vi ser fram emot att den nya lagstiftningen både rätar ut frågetecken och gör det enklare att verka inom ett gemensamt europeiskt kulturarv. Detta kommer att bli viktigt de närmaste åren, inte minst med de initiativ som nu tas för ett gemensamt datautrymme mellan EU:s medlemsländer.

Under 2023 kommer Riksantikvarieämbetet återkomma till museerna i frågor om den uppdaterade lagstiftningen.

– Vi har börjat titta närmare på vad det här kommer att innebära och kommer att återkomma till museerna med aktiviteter och information när vi kommer in på det nya året. Vi har också tagit kontakt med Patent- och registreringsverket för att samverka kring ansvar för upphovsrättsfrågor i relation till kulturarvet, säger Björn Sundberg.

Läs mer om förändringarna här:
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden – Regeringen.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: