Nyhetsarkiv
Medeltida målning där elever sitter framför en lärare som sitter i en hög stol.
Detalj av en miniatyr av en föreläsning från BL Royal 17 E III, Bartholomaeus Anglicus "De proprietatibus rerum (Livre des proprietez des choses)", översatt av Jean Corbechon. Foto: (PDM)

Ny lägesrapport från arbetet med digital omställning på museiområdet

Riksantikvarieämbetet förespråkar en storskalig digitalisering av kulturarvet och att alla landets samlingar ska gå att nå med en ingång. Att stödja museerna i detta arbete är en av myndighetens prioriteringar under de kommande åren.

Riksantikvarieämbetet har därför bland annat inrättat ”Program för digital omställning på museiområdet”, för att kunna styra och samordna denna verksamhet. Inom programmet pågår just nu ett antal insatser och vi vill gärna att du som är intresserad av arbetet ska kunna följa det genom programmets återkommande lägesrapporter på Riksantikvarieämbetets webbplats och på vår LinkedIn.

Nationell strategi, kompetenslyft och ny samverkan

I den senaste lägesrapporten från Björn Sundberg som leder digitaliseringsprogrammet får du bland annat ta del av ett filmat samtal om arbetet med en nationell strategi för digitalt kulturarv och vad den kommer att innebära för kulturarvssektorn.

Du kan också läsa mer om det treåriga projektet för museernas kompetensutveckling  som Riksantikvarieämbetet tillsammans med Centralmuseernas samarbetsråd nu fått medel till. Med stöd av Europeiska Socialfonden och utifrån centralmuseernas förstudie DigiKraft kommer 1 200 museimedarbetare genom detta projekt kunna genomgå utbildning på tre olika nivåer; basutbildning, ledarskapsutbildning och spetsutbildning.

Dessutom kommer Riksantikvarieämbetet verka för ny samverkan byggd på ett aktivt nätverk som ska underlätta för landets museer att uppfylla målsättningarna i den kommande nationella strategin.

Läs mer om arbetet i programmet Digital omställning på museiområdet, där du hittar senaste lägesrapporten i sin helhet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: