Nyhetsarkiv
Två kjolklädda flickor springer hand i hand genom ett grönt och soligt majsfält. Majsen är dubbelt så höga som barnen.
Södra Ölands odlingslandskap är ett av de världsarv som fått bidrag. Foto: (CC BY)

De får bidrag för att stärka världsarvsarbetet i Sverige

Den nationella strategin för världsarvsarbetet pekar ut världsarvssamordnarna som en nyckelfunktion i världsarvens förvaltning. Tolv organisationer med samordningsansvar för olika världsarv får nu dela på 4 miljoner tillsammans med föreningen Världsarv i Sverige för att stärka och samordna världsarvarbetet.

Enligt Riksantikvarieämbetets regleringsbrev får bidraget användas i syfte att stärka den lokala och regionala implementeringen av världsarvstrategin under den första genomförandeperioden fram till och med 2023. Bidraget är  en tillfällig satsning som syftar till att växla upp världsarvsarbetet som en del av den nationella världsarvsstrategins implementering.

Tredje året som bidraget delas ut

Sverige ansvarar för 15 av världens världsarv. Det är en samling natur- och kulturarv av olika karaktär som tillsammans med de över tusen världsarv som finns i världen vittnar om jordens och mänsklighetens historia.

För tredje året i rad har Riksantikvarieämbetet fördelat bidrag till världsarvssamordning. Det är 4 miljoner kronor som regeringen avsatt av kulturmiljövårdsanslaget per år sedan 2021 för att stärka världsarvsarbetet på lokal och regional nivå. Bidraget är riktat till de världsarv som är kulturarv, då dessa inte haft statlig finansiering tidigare, samt till föreningen Världsarv i Sverige.

– Nu när bidraget betalas ut för tredje gången börjar vi se resultaten av medlens användning. Vi ser redan nu att bidraget gör stor nytta i utvecklingen av världsarvsarbetet både regionalt och lokalt och underlättar världsarvsstrategins genomförande, säger utredaren Elene Negussie vid Riksantikvarieämbetet.

Så har bidraget använts föregående år

Förhoppning om fortsättning under 2024

Riksantikvarieämbetet har i budgetunderlaget för 2024–2026 föreslagit att den tillfälliga satsningen på världssarvssamordningen förlängs med ett år, för att omfatta även det sista året av genomförandeperioden för den handlingsplan som kopplar till världsarvsstrategin. Det är regeringen som tar ställning till och beslutar om villkoren för kulturmiljövårdsanslagets användning.

Så fördelas bidraget för 2023

Inriktningen för bidraget är att det fördelas jämnt mellan de sökande organisationerna för respektive världsarv. Av de tretton berörda världsarven har tolv sökt årets bidrag. Även föreningen Världsarv i Sverige har ansökt om bidraget och tilldelas medel bland annat till stöd för samordning och erfarenhetsutbyte mellan världsarvsamordnarna.

Organisation som får bidraget för världsarvet Belopp
Drottningholms slottsförvaltning /Hovstaterna Drottningholms slottsområde 320 000
Ekerö kommun Birka och Hovgården 320 000
Föreningen Världsarv i Sverige – ViS 160 000
Förvaltningen för kulturutveckling / Västra Götalandsregionen Hällristningsområdet Tanum 320 000
Karlskrona kommun Örlogsstaden Karlskrona 320 000
Kultur- och fritidsförvaltningen, Falu kommun Falun och Kopparbergslagen 320 000
Lantmäteriet Struves meridianbåge 320 000
Luleå kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Gammelstads kyrkstad 320 000
Länsstyrelsen Gävleborg Hälsingegårdarna 320 000
Mörbylånga kommun Södra Ölands odlingslandskap 320 000
Region Gotland Hansestaden Visby 320 000
Stiftelsen Världsarvet Grimeton Grimeton radiostation, Varberg 320 000
Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning Skogskyrkogården 320 000

4 000 000

När du vill veta mer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: