Nyhetsarkiv
Två barn i sekelskifteskläder hänger tvätt.
I nya "Räkna med kulturarv – hållbarhet och klimat" finns aktuella exempel och siffror presenterade på ett lättillgängligt sätt. Bilden är från Norrbys museigård i Väte. Foto: (CC BY)

Så kan kulturarvets värde räknas

Det finns många goda argument varför kulturarvet är viktigt för samhället och oss som lever i det. I form av aktuella exempel och siffror har Riksantikvarieämbetet nu samlat en lång rad av dessa argument i skriften ”Räkna med kulturarvet – hållbarhet och klimat”.

”Räkna med kulturarvet” förklarar och ger konkreta exempel på hur värdefullt kulturarvet är för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i vårt samhälle.

– Det är en skrift som vi på Riksantikvarieämbetet har tagit fram för att visa hur viktigt kulturarvet är för samhället och för oss människor. Den ger många nya exempel och infallsvinklar på kulturarvets betydelse som jag själv kommer att ha nytta av när jag pratar med kollegor och olika beslutsfattare om hur viktigt vårt kulturarv är, säger Joakim Malmström, riksantikvarie.

Kulturarvet bidrar i klimatarbetet

Kulturarvet stärker människors delaktighet, det bidrar till livskvalitet, engagemang och stimulerar lusten att lära. Det ger även stöd för ekonomin och arbetet med en ekologiskt hållbar utveckling. I odlingslandskap och kulturmiljöer gynnar kulturarvet biologisk mångfald. I ”Räkna med kulturarvet” ges också goda argument för hur kulturarvet kan spela en viktig roll i klimatarbetet.

– Genom att förvalta det redan byggda i stället för att riva och bygga nytt reduceras utsläppen av växthusgaser. Med energibesparande åtgärder och återanvändning av material går det att få ner klimatpåverkan från renovering och ombyggnation, säger Erica Tenevall, projektledare för ”Räkna med kulturarvet”.

Idag bidrar bygg- och fastighetssektorn med en femtedel av Sveriges utsläpp av klimatgaser.

Graf som visar att 21 procent står för utsläppet.
Andel klimatutsläpp från bygg- och fastighetssektorn. Flera studier har visat att återbruk av äldre byggnader är bättre för
klimatet än nybyggnation.
Foto: (CC BY)

Spridning och användning

I arbetet med skriften har Riksantikvarieämbetet efterfrågat tips på inspirerande insatser som kan utgöra lärande exempel på kulturarvet som värdeskapare – och en rad spännande tips lämnades in.

Skriften Räkna med kulturarvet – hållbarhet och klimat (2023) finns att ladda ned eller beställa som print on demand i Diva. Den har också tryckts i ett antal fysiska exemplar som bland annat skickats ut till myndigheter, museer och samarbetsorganisationer.

Läs mer om Räkna med kulturarvet

Kulturarv bidrar med många värden i samhället. Delar av innehållet från skriften, med exempel på värden som kulturarvet bidrar med, finns nu att läsa direkt på vår webbplats på adressen: raa.se/rmk.

I mitten ett lusthus som är omgivet av statistik
Det arbete som bedrivs inom kulturarvssektorn har en stor bredd och många olika yrkeskategorier finns representerade, privata såväl som offentliga. Exempel på mätetal om tillväxt och arbetstillfällen.  Foto: (CC BY)
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: