Nyhetsarkiv
4DFrame i Tekniska museet
Fullt fokus på 4DFrame i Tekniska museet. Foto: ( CC BY)

Serien ”Kulturarv i skolan” fortsätter – sju nya seminarier spikade

Riksantikvarieämbetets seminarieserie ”Kulturarv i skolan” för kulturarvsaktörer som vänder sig till skolan får gott betyg av deltagarna. Under våren 2023 fortsätter de digitala träffarna.

Riksantikvarieämbetet har sedan år 2020 genomfört en serie korta digitala seminarier för att bidra till att kulturarvsaktörer, såsom arkiv, museer och världsarv, blir bättre rustade att möta skolans och lärarnas behov. I serien har vi bjudit in en rad olika föreläsare för att ge kulturarvsaktörerna fler pedagogiska verktyg att använda för att föra in kulturarv i skolarbetet.

Alla skolelever har inte samma tillgång till kulturarvsinstitutionerna så här finns även en god potential för museer, arkiv och världsarv – som förvaltar det gemensamma kulturarvet – att nå ut genom den mer och mer utvecklade digitaliseringen.

De livesända seminarierna har filmats och finns att ta del av som en kunskapsbank för alla som inte kunnat delta. Under seminarierna har det även funnits tillfälle att ställa frågor och bidra med egna erfarenheter till kollegor runt om i landet.

Anmälan är öppen till fler seminarier

Under våren fortsätter serien Kulturarv i skolan med hittills sju inplanerade seminarier. Först ut är Elin Ljungqvist, projektledare för olika barn- och ungdomsprojekt med fokus på kulturarv, som berättar mer om sitt arbete måndagen den 13 mars.

Du hittar hela seminarieserien och anmälan på: raa.se/kulturarv-i-skolan

Tummen upp från tidigare deltagare

Charlotte Ahnlund Berg sitter i kateder.
Charlotte Ahnlund Berg är utredare på Riksantikvarieämbetet och arbetar med pedagogisk verksamhet. Foto: (CC BY)

Under 2022 genomfördes 14 seminarier på olika teman. Nu har Charlotte Ahnlund Berg, utredare vid Riksantikvarieämbetet sammanställt intervjuerna där 21 av deltagarna bidrog.

– Deltagarna uttrycker sig positivt kring seminariernas bredd, att där funnits både handfasta råd och forskningsredogörelser. Att få insyn i andras praktiska arbete, höra dem reflektera och få tips och idéer, och se konkreta exempel på lösningar på gemensamma utmaningar och enkla saker med få medel har också varit intressant för deltagarna, säger Charlotte Ahnlund Berg.

Läs mer om utvärderingen av de tidigare seminarierna på Riksantikvarieämbetets K-blogg

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: