Illustration till webbseminarier om skola och kulturarv hösten 2022
Elever i klass 4 Gärsnäs skola pratar online med elever på Nils Holgerssonskolan om böcker som de läst, april 2016. Foto: (CC BY)

Aktuellt – Seminarieserien Kulturarv i skolan

Hur kan arkiv, museer och världsarv bli bättre på att möta skolans behov?

Om detta handlar en serie seminarier som Riksantikvarieämbetet bjuder till för dig som arbetar med skolan.

Seminarieserien syftar till att stärka kulturarvsinstitutioners förmåga att bättre svara upp mot skolans behov och förutsättningar. Fokus är att lyfta fram framgångsrika och hållbara lösningar som utnyttjar digitaliseringen. Vi är också intresserade av olika former av samarbeten där flera partners gått samman för att lösa gemensamma uppdrag.

Har du något du själv vill bidra med? Eller förslag på vad kommande seminarier ska handla om? Kontakta oss gärna med idéer! Kontaktuppgifter finner du till höger.

Utgångspunkten för dessa seminarier är resultaten från Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Skoluppdraget 2017–2020. Seminarierna knyter an till de förändringsbehov som då identifierades. Dessa behov kan sammanfattas med

  • att nå ut
  • att arbeta tätt tillsammans med skolan
  • stödjande strukturer.

Kommande seminarier

Under hösten är fyra seminarier inplanerade. Liksom tidigare sänder vi måndagar kl 15.15 via Zoom. (Ny i Zoom? Läs mer under Att tänka på under mötet.)

4 december 15.15-16.00: Allt på ett ställe? Om plattformar som samlar resurser

Visst vore det skönt om all digital information lärare behöver fanns på samma ställe? Lyssna till ett samtal mellan några som har erfarenhet av att samla digitala resurser för skolan, Sveriges historia, Stockholmskällan, Länskällan och Världskulturmuseerna. Vilka bidrar med material – och vem hittar och använder det? Fungerar det som det var tänkt? Finns det tips till andra som vill arbeta digitalt?

Anmälan

Här kan du anmäla dig till höstens seminarier.

Anmälan till detta seminarium är nu stängd. Tack för ditt intresse!

 


Genomförda seminarier 2023

Här hittar du länkar till vårens seminarier. Där finns även länkar till seminarier som genomfördes 2020-2022.

13 mars: Hur samarbetar man med skolan?

Hur samarbetar man mellan skola och kulturarvsorganisationer, med andra aktörer, civilsamhället och mellan generationer – vad är det vinnande konceptet? Elin Ljungqvist, med bakgrund som pedagog i både skol- och museivärlden, berättade om sina olika barn- och ungdomsprojekt med fokus på kulturarv – och framförallt poängen med att samarbeta för att få till hållbar verksamhetsutveckling. Sedan 2021 arbetar hon som kulturarvspedagog och kulturkoordinator i Värnamo kommun.

Elins presentation finns på Riksantikvarieämbetets Youtube-kanal.

20 mars: “Varför talar ni så mycket om koppar?”

Roy Andersson, kulturarvsstrateg och arkivarie och Ingela Hammarsten Welander, lärare för årskurs 4-6 i teknik och naturkunskap, berättade om hur ett arkiv, lärare och skolbibliotek kan samarbeta för att  kulturarvet blir relevant för skolan och dessutom bli hållbart över tid. Åtvidabergs kommun har sedan ett par år tillbaka byggt upp en tema-vecka för mellanstadiet som rör ämnena svenska, historia och teknik, där skolbiblioteken är den sammanhållande kraften.

Roy och Ingelas presentation finns på Riksantikvarieämbetets Youtube-kanal.

3 april: Att bidra till elevers lärande i en digital tid

Christina Löfving, doktorand vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet  diskuterade hur kulturarvsinstitutioner kan bidra till elevers lärande i en digital tid i samverkan med skolan. Det gör hon med utgångspunkt i forskning om lärares utmaningar kopplat till skolans uppdrag att främja både elevers kunskapsutveckling, deras färdigheter och deltagande i ett samhälle där det digitala är högst närvarande.

Christina presentation på Riksantikvarieämbetets Youtube-kanal.
Christinas powerpoint (pdf).

17 april:  Hur kan ett samarbete mellan arkiv och museum vara?

Ingen har tillräckligt med förmågor och/eller resurser för att göra det man vill göra. Ett sätt att ändå maximera utbytet är att arbeta över institutions- och domängränser  mot samma mål.  Sandra Marklund, museipedagog på Skellefteå museum och Anneli Rundström Karlsson, arkivpedagog och föreståndare på Folkrörelsearkivet i Västerbotten berättade om hur de gör!

Sandra och Annelis presentation på Riksantikvarieämbetets Youtube-kanal.

24 april: Vad vill lärarna egentligen ha, del 2

Linköpings Universitet har tillsammans med Östergötlands museum har gått på djupet och frågat lärarna vad de behöver av kulturarvsinstitutionerna för de ska ha någon relevans för skolan. I detta seminarium berättade Björn Lilieblad på Östergötlands museum om resultaten av en förstudie. Denna hade en första avstämning i ett seminarium i september 2022  Här fick vi mer till livs vad förstudien kommit fram till.

Björns presentation på Riksantikvarieämbetets Youtube-kanal.

8 maj: SVTs satsning “Historien om Sverige”

Björn Wahren, exekutiv producent på SVT Dokumentär, berättade om SVTs satsning på en tio timmar lång dokumentärserie som skildrar Sveriges historia från istiden till våra dagar. Inspelningar gjordes runt om i Sverige under våren. Serien vänder sig till hela familjen och har premiär  hösten 2023.  “Drömmen är att väcka ett intresse för den svenska historien hos alla i Sverige, oavsett vem man är och var man kommer ifrån”, sa Eva Beckman, programdirektör för SVT på SVTs hemsida. Vilka möjligheter finns det för landets kulturarvsaktörer, museer, arkiv, världsarv med flera, att följa upp och använda sig av detta historiefokus som en förstärkning av sitt arbete med skolan?

Seminariet spelades inte in.

15 maj: Kulturhistoriska museer, skolan och digitala lärresurser

Professor Bodil Axelsson berättade om resultaten från Linköpings universitets och Östergötlands länsmuseums  undersökning av hur museer kan arbeta för att på bästa sätt kunna möta de kunskapskrav som ställs i grund- och gymnasieskolan. Hur kan digitala resurser användas i för- och efterarbete till skolelevers museibesök, eller som ersättning för fysiska museibesök?

Bodils presentation på Riksantikvarieämbetets Youtube-kanal.

12 juni: Digitala lösningar i kulturarvspedagogik – mot delaktighet och transnationellt lärande

Hur kan digitala verktyg stimulera aktiv delaktighet och medskapande?  Gustav Wollentz från Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) berättade om hur kulturarvspedagoger mer effektivt kan tillämpa digitala verktyg i museets utåtriktade verksamhet mot skolor.

Gustavs presentation på Riksantikvarieämbetets Youtube-kanal.

4 september: “Konst och lära ger gunst och ära”.

Om museer som lärresurs och pedagogiskt rum

Vilka förutsättningar krävs för ett gott samarbete mellan skola och museum? Vilka utvecklingsområden framkommer i samband med sådan samverkan? Vi samtalade med Jenniffer Gedda och Amanda Kouthoofd, studenter på  ämneslärarprogrammet i Göteborg med inriktning slöjd åk 7–9, som skrivit en forskningsöversikt om museer som lärresurs och pedagogiskt rum.

Amandas och Jennifers presentation på Riksantikvarieämbetets Youtube-kanal.

2 oktober: Samarbete kring skolutbud – vad fungerar?

I seminariet mötte vi Stina Flink, museipedagog från Upplandsmuseet, och Nicklas Malmsjö, arkivarie från Uppsala stadsarkiv som berättade om sitt samarbete kring ett program för skolan “Bakom försvunna fasader”. Arkivarierna Anna Larsdotter från Länsmuseet Gävleborg och Anders Wesslén, Arkiv Gävleborg, deltog också och delade med sig av sina erfarenheter av samarbete. Hur blir det framgångsrikt? Vilka fördelar finns – och vilka fallgropar kan man undvika?

Länk till den inspelade presentationen på Riksantikvarieämbetets Youtube-kanal.

6 november 15.15-16.00: Historien om Sverige – material för skolan

I våras fick vi höra om SVTs satsning på en tio timmar lång dokumentärserie som skildrar Sveriges historia från istiden till våra dagar. I det här seminariet berättar Christina Friborg, pedagogisk rådgivare på Utbildningsradion, om tre produktioner, en för åk 4-6, en för åk 7-9 och en på teckenspråk med utgångspunkt i materialet. Dessutom producerar UR ett historiedrama för åk 4-6 ”Vilken historia”. Hur kan museer, arkiv och världsarv dra nytta av URs material i arbetet med skolan?

Länk till inspelningen publiceras här inom kort

Fler seminarier om skola och kulturarv