Illustration till webbseminarier om skola och kulturarv hösten 2022
Elever i klass 4 Gärsnäs skola pratar online med elever på Nils Holgerssonskolan om böcker som de läst, april 2016. Foto: (CC BY)

Aktuellt – Kulturarv i skolan

Riksantikvarieämbetets seminarier kring ökad förmåga att möta skolans behov. Primär målgrupp är arkiv, museer och världsarven.

Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Skoluppdraget 2017–2020 utgör utgångspunkten för seminarierna och knyter an till de förändringsbehov som då identifierades. Dessa behov kan sammanfattas med

 • att nå ut
 • att arbeta tätt tillsammans med skolan
 • stödjande strukturer.

Nedan hittar du både kommande och genomförda aktiviteter för dig som arbetar med verksamhet som vänder sig till skolan.

Kommande seminarier 2022

Här kan du ta läsa mer och anmäla dig till våra kommande seminarier.

 

10 oktober kl. 15.15–16.00: Hur kan vi begripliggöra historien?

Skolforskningsinstitutet genomför just nu en genomlysning av historieämnet “med syfte att skapa goda förutsättningar för en medveten och vetenskapligt förankrad historieundervisning”. Alf Sjöblom, fil. dr och forskare/projektledare, berättar om vilka slutsatser man kan dra av internationell forskning om historieundervisning i en svensk kontext.

Kulturarv i skolan, 10 oktober 2022

 • Fyll i din e-postadress för att få möteslänken:
 • Personuppgifter (GDPR):

  I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

17 oktober kl 15.15-16.00: Förväntningar kring kulturarvet som resurs i skolan

Vilka förväntningar finns kring ett skolbesök från skola/lärare respektive kulturarvsaktörer, och hur kan de mötas? David Ludvigsson, historiker och biträdande professor vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Linköpings universitet, berättar om iakttagelser från projektet ”Skolbarn relaterar till historiska platser”.   

Kulturarv i skolan, 17 oktober 2022

 • Fyll i din e-postadress för att få möteslänken:
 • Personuppgifter (GDPR):

  I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

21 november kl 15.15-16.00: Hur kan vi nå alla elever?

Om vi  vill nå ut till fler med den kunskap som finns på museer, arkiv och världsarv kan en lösning vara att gå via lärarna. “För varje lärare du når med fortbildning når du minst en klass, ofta fler. Om du samlar 25 lärare når du kanske 625 elever. Om du dessutom samlar lärarna via webben kan du träffa fler vid varje tillfälle och nå potentiellt ännu fler elever”, säger Sara Schesny, museipedagog på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm som på uppdrag av Riksantikvarieämbetet tagit fram en vägledning  om hur arbetet kan läggas upp.  På seminariet får du konkreta exempel på hur fortbildning för lärare kan planeras och genomföras.

Kulturarv i skolan, 21 november 2022

 • Fyll i din e-postadress för att få möteslänken:
 • Personuppgifter (GDPR):

  I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

28 november kl 15.15-16.00: Hur når man skolor på ett smart sätt – i Finland?

Hur samarbetar man i Finland för att bäst möta upp skolans behov med digitala lärresurser? Nelly Laitinen från Svenska Litteratursällskapet och Taru Kuhalampi från FInna.fi berättar om hur man skapar innehåll, lagrar och publicerar digitala lärresurser.  

Kulturarv i skolan, 28 november 2022

 • Fyll i din e-postadress för att få möteslänken:
 • Personuppgifter (GDPR):

  I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Fler seminarier planeras under hösten, så håll utkik, vi fyller på med datum vartefter.

Har du själv något du vill bidra med eller förslag på vad de ska handla om? Kontakta oss gärna!

Seminarierna genomförs via Zoom. (Ny i Zoom? Läs mer under Att tänka på under mötet.)

 

Genomförda seminarier 2022

7 februari – Så når du mest effektivt alla lärare med ditt skolerbjudande!

Sara Schesny, pedagog och digital producent på Naturhistoriska riksmuseet, berättar om hur museet arbetar för att nå landets alla lärare med sina erbjudanden.

Länk till Saras presentation på Youtube.

7 mars – Så arbetar du med digitala sändningar

Att sända visningar för skolklasser och arrangera fortbildningstillfällen för lärare digitalt är ofta effektivt om man vill nå ut och nå många. Allt fler museer och kulturarvsaktörer har börjat intressera sig för detta – men hur kommer man igång? Oscar Engberg, utställningstekniker på Riksantikvarieämbetet gav tillsammans med pedagogerna Lars Kruthof och Jeremy Hardy från Gotlands museum en grundläggande beskrivning av hur en sändning går till, vilka roller som behövs och hur du kan komma igång med att sända online.

Här finns filmen från seminariet (Youtube)

4 april – Uppföljande seminarium – vad behöver skolorna, på riktigt?

Höstterminen 2021 lanserade Malmö konstmuseum programmet Historia genom Konst för gymnasiet. I det här seminariet får vi ta del av hur det fungerat. ”Vad har vi gjort rätt och var behöver vi tänka om? Vem bokar in sig och hur når vi dem som inte kommit hittills? Hur gör vi ett upplägg som är relevant, intressant och givande för både lärare och elever?” Mimmi Sjö och Elin Johansson från museet presenterar tillsammans med Ylva Hofvander Trulsson från Stockholms konstnärliga högskola resultat från enkäter och intervjuer med lärare och elever och delar med sig av vad de lärt sig och av reaktioner och reflektioner som de fått under visningarna och workshoparna. Vill du titta på seminariet från i höstas som förberedelse hittar du det här.

Här finns filmen från seminariet (Youtube)

2 maj – Så arbetar du med digitala sändningar – del 2

Tänker ni börja livesända och funderar på vilken sorts utrustning som behövs? Eller funderar ni på att utveckla er teknik, kanske rent av bygga en studio?

I det här seminariet visade olika uppsättningar för sändning:

 • mobiltelefon och mygga
 • mobiltelefon, mygga och bildstabilisator

Seminariet är en fortsättning från 7 mars. En inspelning från det tillfället finner du lite längre ner på sidan.

Här finns filmen från seminariet (Youtube)

9 maj – Svenskämnet i förändring – vad är viktigt att veta?

Hösten 2022 implementeras nya kursplaner i de obligatoriska skolformerna. I det här seminariet berättar Ingrid Essegård och Pia Kangas, båda undervisningsråd på Skolverket, om vilka förändringar det innebär för svenskämnet och om olika delar som kan vara relevanta i förhållande till kulturarvssektorn.

Länk till videon finns här (Youtube).

Presentationen (pdf)

30 maj – Hur kan skola och kulturarv nå varandra, sprida information och inspireras?

Anna Fritzén och Agneta Myrestam från Utbildningsförvaltningen i Växjö berättade om “Pedagog Växjö”, en webbplats för den som arbetar i  Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga.  “Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans”.

Länk till videon finns här! (Youtube).

13 juni – Skolans nya kursplaner – hur kan vi anpassa verksamheten så att den matchar?

Vasamuseets pedagoger Emilie Börefelt och Joakim Engblom berättar tillsammans med Maria Dalhed Persson, chef för Program- och pedagogikenheten, bland annat om en fortbildningskväll för lärare.

Sara Schesny, museipedagog och producent av digitala lärresurser på Naturhistoriska riksmuseet, har tillsammans med Charlotte Ek, pedagog och utställningsproducent, erfarenhet av att arbeta med digitala lärarträffar.

Hur tänkte de och vad gjorde de för att koppla till de kommande kursplanerna och den nya läroplanen? Hur var responsen?

Länk till videon finns här! (Youtube).

5 september – Vilka digitala material vill lärarna ha – egentligen?

Björn Ivarsson Lilieblad, historiker och avdelningschef för Samlingar och konservering på Östergötlands länsmuseum, berättade om hur museet med hjälp av metoden Framtidsverkstäder undersökt lärares önskemål och behov.

Länk till videon finns här (Youtube).

19 september – Hur kan samarbete mellan olika kulturarvsaktörer och med skolan ge alla elever tillgång till kulturarv?

Skånes hembygdsförbund, Trelleborgs museer, Skånes Arkivförbund och Regionmuseet i Skåne vill med det  gemensamma projektet “På varje plats” ge fler barn och unga tillgång till kulturpedagogisk verksamhet av hög kvalitet. I dialog med lärare och lokala kulturaktörer från tre pilotkommuner i Skåne har projektet genomfört aktivitetsdagar för elever där utgångspunkten varit skolans önskemål och närmiljöernas undervisningsmöjligheter. Målet är att ta fram en modell som kan användas “på varje plats” och göra tillgången till kulturarv mer jämlik.

Länk till videon finns här (Youtube).

Fler seminarier om skola och kulturarv

Våra seminarier från tidigare år hittar du här.

Skolwebbinarierna våren 2020.