Nyhetsarkiv
En stor äldre tegelbyggnad
I frågan om gestaltad livsmiljö måste vi hitta sätt att inte bara bevara utan också visa hur man kan använda och utveckla det redan byggda inklusive våra kulturmiljöer, menar riksantikvarie Joakim Malmström. Här en bild från Sockerbruket i Majorna, Göteborg. Foto: ( CC BY)

Värna om det redan byggda – avgörande i gestaltad livsmiljö

En politik för gestaltad livsmiljö är nyckeln för att möta de stora samhällsförändringar som väntar – nu gäller det att gå från ord till handling. Det konstaterar riksantikvarie Joakim Malmström tillsammans med myndighetscheferna för ArkDes, Boverket och Statens konstråd i rapporten ”Ett samhälle som håller ihop” som nu släppts.

Regeringens politik för gestaltad livsmiljö fyller fem år 2023 och nu har ArkDes presenterat rapporten ”Ett samhälle som håller ihop”, som arbetats fram i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Statens konstråd.

Utgångspunkten för gestaltad livsmiljö är att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö bidrar till att skapa ett hållbart, rättvist och mindre segregerat samhälle, där alla har möjlighet att påverka utvecklingen av de gemensamma miljöerna. Det är hela målet i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö.

Rapporten pekar på betydelsen av att ta vara på det redan byggda, att lyfta fram och uppvärdera de kulturhistoriska värdena. Det bidrar till människors trivsel, till stolthet och samhörighet med platsen, vilket skapar attraktiva miljöer och långsiktig hållbarhet.

Värna om det redan byggda

Riksantikvarie Joakim Malmström konstaterar att fokus hos kommunerna har skiftat från att främst ha värnat nybyggen till att nu även kämpa för det som redan är byggt. Foto: (CC BY)

I rapporten intervjuas de fyra myndighetscheferna och rapporten ger medskick till det framtida arbetet med våra fysiska miljöer i omställningen till ett hållbart samhälle.

Enligt riksantikvarie Joakim Malmström har kommunerna växlat fokus från att mest ha slagit vakt om nybyggen till att mer värna om det som redan är byggt.

– Från Riksantikvarieämbetets håll ser vi att fokus börjat flytta från nybyggnation till förvaltning. Klimatomställningen förutsätter det och vi märker att regionerna nu tydligt lyfter fram att de vill jobba med gestaltad livsmiljö och att de förstår kulturmiljöns värde i relation till det, säger Joakim Malmström i rapporten.

Det räcker inte med att bara bevara, det som redan finns måste fortsätta utvecklas, menar han.

– Vi på Riksantikvarieämbetet förknippas ju med bevarande. Men för att kunna göra den stora samhällsomställning som är helt nödvändig ur klimatsynpunkt, så måste vi hitta sätt att inte bara bevara utan också visa hur man kan använda och utveckla det redan byggda inklusive våra kulturmiljöer. Det är jätteviktigt, säger Joakim Malmström.

Riksantikvarieämbetets arbete för gestaltad livsmiljö

Inom ramen för gestaltad livsmiljö har Riksantikvarieämbetet tillsammans med ArkDes startat ett praktiknära forskningsprojekt, För allmänt bruk, som ska undersöka och testa metoder för hur kulturmiljön kan utvecklas, stärkas och långsiktigt förvaltas. Projektet görs i samarbete med Robertsfors kommun.

Från Riksantikvarieämbetet har avdelningschef Marja-Leena Pilvesmaa en tydlig roll i styrgruppen för myndigheternas samverkan kring gestaltad livsmiljö.

– Det är centralt att vi myndigheter med gemensamma krafter når olika aktörer som påverkar och bestämmer över genomslaget av politiken och gör det bästa av våra verktygslådor. Vi kan gå samman och erbjuda stöd, metoder och kunskap, säger hon, och understryker vikten av att fler myndigheter bidrar till ett ökat fokus på den gestaltade livsmiljön.

– Härifrån och framåt räcker det inte att vi fyra myndigheter samverkan utan vi behöver vara flera som bär och agerar för målen för gestaltad livsmiljö. Även Trafikverket, Statens fastighetsverk, Sjöfartsverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket med flera behövs för att vidga synen på den gestaltade livsmiljön, säger Marja-Leena Pilvesmaa.

Läs rapporten

Rapporten ”Ett samhälle som håller ihop” bygger på ett underlag av intervjuer, forskningsrapporter, artiklar, statistik och studier. Den är framtagen av ArkDes tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Statens konstråd.

Rapporten finns att läsa och ladda ned på ArkDes webbplats

Läs mer om Riksantikvarieämbetets arbete för gestaltad livsmiljö här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: