Nyhetsarkiv
Två kvinnor i samtida kläder med huckle och förkläda går bakom en häst i en dimhöljd åkervy.
Harvning i kulturreservatet Äskhults by, Halland. Foto: ( CC BY)

Kulturarvskraft på Landsbygdsveckan – seminarium om platsutveckling från norr till söder

Tillgång till kultur och kulturarv väger tungt när människor väljer en ny bostadsort och det finns en uppåtgående trend i samhället att i allt större omfattning efterfråga och konsumera mer hållbara upplevelser och produkter med kulturhistorisk och lokal förankring.

Kulturarvet erbjuder en stor potential som drivkraft för platsutveckling. Vårt lands unika historiska platser är magneter som lockar besökare, boende och näringsliv. När privata, offentliga och ideella aktörer på olika nivåer samarbetar med kulturarvet som utgångspunkt uppstår det synergier och ömsesidigt lärande i mötena som ligger till grund för en hållbar samhällsutveckling.

Nu bjuder Riksantikvarieämbetet in dig som vill veta mer till ett digitalt seminarium ”Kulturarvskraft – platsutveckling från norr till söder”.

När: Torsdag den 4 maj, 9:00–12:00.
VarDigitalt via zoom
Anmälan: Ingen föranmälan behövs

Seminariet arrangeras i samband med Landsbygdsveckan, en ny arena som genomförs i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU, och arrangörer är Riksantikvarieämbetet tillsammans med kulturarvsaktörer i Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Kalmar och Halland.

– Vi utlovar ett spännande program. Du får träffa eldsjälar som jobbar ideellt med kulturarv och platsutveckling men även yrkesverksamma tjänstepersoner som arbetar med kulturarvsrelaterade platsutvecklingsprojekt med hjälp av EU-medel, säger Charlotte Hamilton vid Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet har inom ramen för Räkna med kulturarvet besökt flera aktörer i Sverige som arbetar för en hållbar samhällsutveckling på sin ort. Här kan du se videon om exemplet ”Geohjältar på Kivik”:

–  Gemensamt för alla som medverkar är att de i sina respektive verksamheter utgår från det kulturarv och det engagemang som finns lokalt på orten, säger Charlotte Hamilton.

Läs mer om talarna och programmet här: ”Kulturarvskraft – platsutveckling från norr till söder”

När du vill veta mer

Landsbygdsveckan är en ny arena för att lyfta hela Sveriges landsbygder som pågår den 2–7 maj 2023 runt om i landet. Syftet är att sätta fokus på landsbygdernas roll i en hållbar samhällsutveckling. 

Vill du redan nu ta del av fler inspirerande exempel på hur kulturarvet kan användas för att vitalisera landsbygder i hela landet och bli en konkurrensfördel vid platsutveckling? I Riksantikvarieämbetets nya skrift Räkna med kulturarvet – hållbarhet och klimat (2023)  berättar vi om hur kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling – miljömässigt, ekonomiskt, och socialt. På alla dessa områden är kulturarv en kraft att räkna med.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: