Nyhetsarkiv
En man står vid ett podium och talar inför en publik.
Joakim Malmström talade vid kulturarvskonferensen i Uppsala om vikten av en god beredskap för kulturarvet. Foto: (CC BY)

Riksantikvarien på kyrklig kulturarvskonferens: ”Vi behöver arbeta tillsammans för beredskapen för kulturarvet”

Riksantikvarie Joakim Malmström talade på den återkommande kyrkliga kulturarvskonferensen på Norrlands nation i Uppsala om vikten av samarbete i frågor om beredskap och kulturarv den 22 maj.
– Det här är frågor som ingen enskild institution kan lösa. Vi behöver arbeta tillsammans och vi behöver både vertikal och horisontell samordning på plats innan något händer, sade han i sitt välkomstanförande.

Konferensen, som pågår mellan den 22 och 24 maj, hålls inför medarbetare från Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Årets tema är ”Beredskap och ett motståndskraftigt samhälle”.

Förutom kulturminister Parisa Liljestrand talade under konferensens första dag också Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift, Joakim Malmström, riksantikvarie, Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan, Camilla Asp, överdirektör vid MSB, Mattias Legnér, professor i kulturvård och Fedir Androschuk, chefen för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev

Gamla men aktuella frågor

Kulturminister Paria Liljestrand talade bland annat om vikten av kulturarvet som sammanhållande kitt i ett samhälle som alltmer präglas av polarisering och om hur omsorgen om ett gemensamt kulturarv kan öka Sveriges försvarsförmåga.

Karin Johannesson visade i sitt välkomsttal en film om när Hamrånge kyrka i Gästrikland plundrades av rysk militär i det stora nordiska kriget 1721 och påminde därmed om att frågorna om kulturarv, kyrkor och krig inte är nya men tyvärr fortfarande aktuella.  

Mattias Legnér berättade om hur Sverige arbetade med skydd av kyrkligt kulturarv under andra världskriget och kalla kriget. Han visade hur lagstiftning och anvisningar styrde arbetet på 1960-talet och hur arbetet med kulturskyddsplaner kom igång på 1970- och 80-talen. Han underströk att i arkiven kan vi se vad som tidigare har ansetts som skyddsvärt men att synen på vad som är skyddsvärt är i ständig förändring.

Fedir Androschuk visade hur det kyrkliga kulturarvet har använts i rysk propaganda genom den ukrainska historien och nutiden med utgångspunkt i Tiondekyrkan i Kievs historia.

Det tar tid att bygga beredskap

Joakim Malmström talade om de senaste årens initiativ från Riksantikvarieämbetet inom beredskapsområdet och hur de har resulterat i att myndigheten nu fått i uppdrag av regeringen att utreda formerna för ett nationellt kulturskyddsråd.

– Det tar tid att bygga upp en beredskap. För oss som nationell kulturarvsmyndighet kommer beredskap för skydd av kulturarv under flera år framöver vara ett prioriterat område, sade Joakim Malmström.

Ta del av konferensen

Här kan du inom kort se hela dag 1 av konferensen (svenskakyrkan.se)

Här kan du se berättelsen om när kriget kom till Hamrånge kyrka:  
Berättelser i Gästrikland och Hälsingland – Uppsala stift (svenskakyrkan.se) 

Läs mer

Här kan du läsa mer om regeringsuppdraget om utredning för nytt nationellt kulturskyddsråd:
Regeringen tillsätter utredning för nytt nationellt kulturskyddsråd (regeringen.se)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: